Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Year 2019, Volume 7, Issue 17, 394 - 415, 30.06.2019
https://doi.org/10.33692/avrasyad.590710

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, 5. ve 6. sınıf Bilişim Teknolojileri dersine yönelik öğrencilerin öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı; bazı değişkenler açısından incelenerek, öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi karşılaştırılmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırması olup tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Konya ili Hüyük ilçesindeki bütün ortaokulların 5. ve 6. sınıflarına devam eden 393 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ayrıca bir örneklem alma yoluna gidilmemiş ve bu bağlamda çalışma evreni aynı zamanda araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verileri, öğrenme stratejileri ölçeğinden ve öğrencilerin yıl sonu karne notlarından elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik tekniklerinden frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x ) ve standart sapma (Ss); karşılaştırmalı istatistik tekniklerinden bağımsız örneklemler t-testi (t), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı (r) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğrenciler, öğrenme stratejilerini her zaman kullandıkları ve bu stratejilerden güdüleme stratejilerini ile geri getirmeyi arttırıcı stratejileri en fazla, dikkat stratejilerini en az kullandıkları görülmüştür. Bunun yanında öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı; cinsiyete göre kız öğrenciler lehine anlamlı bir fark gösterirken, sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark göstermediği, öğrenim gördükleri okullara göre ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca öğrenme stratejileri ve kullanım sıklığı ile akademik başarıları arasında pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür.

References

  • .

Year 2019, Volume 7, Issue 17, 394 - 415, 30.06.2019
https://doi.org/10.33692/avrasyad.590710

Abstract

References

  • .

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Muhammet Ali ÖZKAN
0000-0003-2064-3516


Harun ŞAHİN
0000-0001-8502-4711

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 17

Cite

Bibtex @research article { avrasyad590710, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {394 - 415}, doi = {10.33692/avrasyad.590710}, title = {5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özkan, Muhammet Ali and Şahin, Harun} }
APA Özkan, M. A. & Şahin, H. (2019). 5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (17) , 394-415 . DOI: 10.33692/avrasyad.590710
MLA Özkan, M. A. , Şahin, H. "5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 394-415 <https://dergipark.org.tr/en/pub/avrasyad/issue/47012/590710>
Chicago Özkan, M. A. , Şahin, H. "5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (2019 ): 394-415
RIS TY - JOUR T1 - 5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ AU - Muhammet Ali Özkan , Harun Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.590710 DO - 10.33692/avrasyad.590710 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 394 EP - 415 VL - 7 IS - 17 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.590710 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.590710 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ %A Muhammet Ali Özkan , Harun Şahin %T 5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ %D 2019 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 7 %N 17 %R doi: 10.33692/avrasyad.590710 %U 10.33692/avrasyad.590710
ISNAD Özkan, Muhammet Ali , Şahin, Harun . "5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 / 17 (June 2019): 394-415 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.590710
AMA Özkan M. A. , Şahin H. 5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. AVRASYAD. 2019; 7(17): 394-415.
Vancouver Özkan M. A. , Şahin H. 5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2019; 7(17): 394-415.
IEEE M. A. Özkan and H. Şahin , "5. VE 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE AKADEMİK BAġARILARININ KARġILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol. 7, no. 17, pp. 394-415, Jun. 2019, doi:10.33692/avrasyad.590710