about

Bingöl Araştırmaları Dergisi (BAD), Bingöl Üniversitesi bünyesinde 2014 yılından itibaren yılda iki sayı halinde yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bingöl Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup Bingöl Araştırmaları Dergisi’nin resmi görüşü niteliğini taşımaz.


Yenilenen Dergipark Sisteminde Yazar, Hakem ve Editör Panellerini Kullanma Rehberi
Dergiye gönderilecek çalışmalar iThenticate, Turnitin veya intihal.net programlarından geçirilecek olup benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.17434