ISSN: 2717-6584
e-ISSN: 2717-6584
Founded: 2018
Publisher: Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi
Cover Image
 

 

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

(BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies)

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisinin Editörlük ve dergi yönetim politikalarının Dergipark tarafından uygun görülmesi sonucunda Dergipark sponsorluğunda; 2023 Şubat sayısından itibaren kabul edilmiş tüm makalelere ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) numarası tahsis edilmektedir. 

Dergimizde Tüm Yazarlar için ORCİD ID numarası zorunludur. ORCİD ID numaranızı https://orcid.org/register adresinden alabilirsiniz. 

Telif Hakkı ve Yazar Etik Sözleşmesi Formu (Copyright and Author Contract - Aвторское право и авторский договор) için lütfen tıklayınız.

TR Dizin kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin (plagiarism report) intihal / benzerlik raporunun da (Turnitin, Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınması için kaynakça ve alıntı hariç % 20'nin altında bir oran aranmaktadır.

Dergide yayınlanacak eserlerde yer alan görüş ve düşüncelerin her tür sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.

2024 - Volume: 2024 Issue: 1

TELİF HAKKI VE YAZAR ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU -COPYRGHT and AUTHOR ETHİCAL DECLARATİON


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.

This Copyright Agreement Form must be signed by all authors and uploaded to the Journal system (It can be scanned and sent as an image, jpg, etc.).