BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-6584 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi |


BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

(BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies)

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ASOS İndeks, Acarindex, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU BENGİ DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

ISSN 2717-6584 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi |
Cover Image


BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

(BENGİ World Journal of Yörük-Türkmen Studies)

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ASOS İndeks, Acarindex, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU BENGİ DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.