Aim & Scope

BÜİİFD'nin amacı -ilahiyat alanı başta olmak üzere- sosyal bilimlerin her alanında yapılan bilimsel çalışmaları araştırmacılarla buluşturmak ve bilim dünyasına sunmaktır. Bilim insanlarının değerli çalışmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyan dergimizin gayesi öncelikle ulusal dizinler tarafından taranmaktır. Dergimizin hedefi ise uluslararası indeksler tarafından taranan, birden fazla dilde yayın yapan bir dergi konumuna erişmektir.

Dergimizin kapsamı; akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, çeviri makale ve kitap tanıtımlarıdır.

.