Author Guidelines

1. Biçim Özellikleri:
a. A4 boyutunda hazırlanması gereken çalışmalar, aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
b. Kâğıt Boyutu: A4 Dikey, Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm, Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm, Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm, Sağ Kenar
Boşluk: 2,5 cm.
c. Yazı Tipi: Times New Roman, Yazı Tipi Stili: Normal, İki yana yaslı.
2. Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
a. Başlık: Bold, ortalı ve baş harfler büyük, 14 punto.
b. Yazar Bilgisi: gönderilen çalışmanın ilk sayfasında İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun şekilde yazarın isim, kurum, ORCID ve cep telefonu bilgisi yazılı olmalıdır.
c. ORCID: Yazar isminin altına (ORCID: 0000-0000-0000-0000 şeklinde) ortalı, 10 punto girilmelidir.
d. Öz: ORCID’den bir satır boşluk ile 100-300 kelime aralığında, 10 punto öz bulunmalıdır. Başlık bold, ortalı, yazı ise girintisiz, önce 0 nk-sonra 0 nk, satır aralığı 1.
e. Anahtar Kelimeler: Öz’den bir satır boşluk ile iki yana yaslı, başlık bold olacak şekilde 5-8 kelime arasında anahtar kelimelere yer verilmelidir. Anahtar Kelimelerden ilki, makalenin hangi alana ait olduğunu belirtmelidir.
f. İkincil Başlık: Anahtar kelimelerden bir satır boşluk ile bold, ortalı, 10 punto. [Çalışmanın ana dili Türkçe ise ikincil olanlar İngilizce, değilse Türkçe olmalıdır.]
g. İkincil Öz: Birincil öz ile aynı biçime sahip olmalıdır. [İkincil öz kısmında çeviri sorunları nedeniyle kelime sınırı değil, birincil Öz ile uyum şartı bulunmalıdır.]
h. İkincil Anahtar Kelimeler: Birincil anahtar kelimeler ile aynı biçime sahip olmalıdır.
i. Giriş: Başlık numarasız, ana metinle aynı biçime sahip olmalıdır. Bu bölümde problem, literatür değerlendirmesi, amaç, yöntem ve sınırlılıklara yer vermelidir.
j. Ana Metin: Metin kısmı, ana ve alt başlıklar şeklinde ve birincil düzey 1., 2.; ikincil düzey 1.2, 1.2. vd. şeklinde numaralandırılmalıdır.
i. Metinde; 12 Punto, paragraf aralığı önce 0 nk – sonra 6 nk, ilk satır paragraf girintisi 1,25 cm, satır aralığı 1,5.
ii. Dipnotta; 10 Punto, paragraf aralığı önce 0 nk – sonra 0 nk, paragraf girintisi yok, satır aralığı 1.
iii. Uzun Alıntıda: 12 Punto, paragraf aralığı önce 0 nk – sonra 6 nk, paragraf girintisi tüm satırlar için 1,25, satır aralığı 1,25 ve metin tırmak içerisinde olmalıdır.
k. Sonuç: Başlık numarasız, ana metinle aynı biçime sahip olmalıdır. Sonuç bir özet mahiyetinde değil, temel argümanın çalışmadaki bulgulara dayalı bir izahını ve önerileri içermelidir.
l. Kaynakça: Başlık numarasız, bold, iki yana yaslı, 12 punto, önce 0 nk-sonra 6 nk, ikinci satırdan itibaren paragraf girintisi asılı, 1,25 cm, satır aralığı 1,5 olmalıdır.
3. Makalelerin imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
4. Referans göstermede İsnad Atıf Sistemi kullanılmalıdır. Orijinal kaynağa ait rehber için bkz. https://www.isnadsistemi.org/
5. Yazarın bir sayıda ikiden fazla makalesi yayınlanamaz.
6. Yukarıda belirtilen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, DergiPark üzerinden gönderilir.
Yazarlarına raporlar doğrultusunda geliştirmek ve/veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde tekrar dergiye ulaştırılır.
7. 2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

.