Journal Boards

Editorial Board

Editorial Board

co-editör

Arş. Gör. Dr. Yasir BEYATLI Bartın Üniversitesi/Bartın
ybeyatli@bartin.edu.tr

Arş. Gör Cihan ÖZAYKAN Bartın Üniversitesi/Bartın

cozaykan@bartin.edu.tr
Yayın Kurulu

Prof. Dr. Asife ÜNAL
Bartın Üniversitesi/Bartın

Prof. Dr. Celal TÜRER
Ankara Üniversitesi/Ankara

Prof. Dr. Âdem CEYHAN
Celal Bayar Üniversitesi/Manisa

Prof. Dr. Burhan BALTACI
Kastamonu Üniversitesi/Kastamonu

Doç. Dr. Hasan MEYDAN
Bülent Ecevit Üniversitesi/Zonguldak

Doç. Dr. Coşkun BABA
Katip Çelebi Üniversitesi/İzmir    

              Doç. Dr. Davut EŞİT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Van

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNMERAL
Bartın Üniversitesi/Bartın

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ABDURAHİMOĞLU
Bartın Üniversitesi/Bartın


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdulvahit İMAMOĞLU
Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AYTEN
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Asım YAPICI
Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Celal TÜRER
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk KARACA
Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Halit EV
Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin PEKER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer CENGİL
Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN
Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup CİVELEK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Cenan KUVANCI
Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin GÜNEŞ
Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Hammet ARSLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. M. Cem ODACIOĞLU
Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay KARAMAN

Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÇOBAN ODACIOĞLU
Bartın Üniversitesi


.