Journal Contacts

Editor

Asst. Prof. Dr. Ümmühan ARK
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
uark@bartin.edu.tr
0378 501 10 00/1275

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü 74100 Merkez/Bartın


Co-Editor

Res. Assist. Dr. Yasir BEYATLI
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ybeyatli@bartin.edu.tr

Co-Editor

Res. Assist. Cihan ÖZAYKAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
cozaykan@bartin.edu.tr

.