Ethical Principles and Publication Policy

BENZERLİK ORANI HAKKINDA
Dergimize gönderilen çalışmalarda benzerlik (intihal) oranı %20'ye kadar kabul edilmektedir. Belirtilen kriterleri sağlamayan makaleler iade edilir.

Bartın University Journal of Educational Research

2017