Special Issue

Volume: 31 Issue: ÖS2, 9/15/16

Year: 2016

Articles

Research Article

5. Su Bazlı Si3N4 Süspansiyonlarda Dispersan Miktarının Optimizasyonu

Research Article

8. Melez Aşırı Öğrenme Makinesi ve Türevi ile Hisse Senedi Fiyatı Tahmini

Research Article

22. Te Katkısının FeSe-11 Bileşiklerine Etkisi, Üretimi ve Karakterizasyonu

Research Article

27. Meyve Suyu Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin AraĢtırılması

Research Article

30. Sürüler Probleminin Topluluk Bağlamı Açısından Modellenmesi