Volume: 22 Issue: 2, 9/30/22

Year: 2022

Research Articles

Book Reviews

Asst. Prof. Dr. Hasan ATSIZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5932-1314
Philosophy, Religion, Society and Culture Studies
Asst. Prof. Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, HADİS ANABİLİM DALI 0000-0001-5996-3942
Religion, Society and Culture Studies, Islamic Studies, Hadith
Asst. Prof. Dr. Büşra Nur DURAN AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, FIKIH ANABİLİM DALI 0000-0001-6995-0803
Islamic Law

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Journal of Academic Researches in Religious Sciences


e-ISSN: 1303-9199

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Mart (Makale kabulü 1 Kasım - 1 Aralık) ve Eylül (Makale kabulü 1 Mayıs - 1 Haziran) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. İntihal tespit yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, yılda iki kez yayımlanan uluslararası, hakemli akademik bir dergidir.
Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.
Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı
Felsefe ve Din Bilimleri:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık
İslam Tarihi ve Sanatları:
İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi

YAZIM İLKELERİ

Genel:
1- Dergiye gönderilen makaleler (başlık, özet, kaynakça dahil) 9000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

2- Makale Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Makalede mutlaka üst başlık, İngilizce başlık, 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce kısa özet, makale başlığında geçmeyen 3-5 anahtar kelime ile 750 kelimelik İngilizce geniş özet olmalıdır. Türkçe ve Arapça kaleme alınan makalelerde geniş özet İngilizce; İngilizce kaleme alınan makalelerde ise geniş özet Türkçe olmalıdır. Yabancı dilde kaleme alınan makalelerde mutlaka üst başlığın Türkçesi de olmalıdır. Geniş özet, makalenin ilk versiyonunda yer almalıdır. 

3- Makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Yazar Bilgi Formu’nda olmalı ve makaleden ayrı gönderilmelidir. Yazar bilgi formu, makalenin yükleme aşamasında sistemden indirilerek gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından ilk başvuruda yüklenmelidir. 

4- Makale Zotero, Endnote, Citavi ya da Mendeley programlarından birinde hazırlanmalı ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:

Kağıt Boyutu : Dikey A4
Üst Kenar Boşluk : 2.5 cm
Alt Kenar Boşluk : 2.5 cm
Sol Kenar Boşluk : 2.5 cm
Sağ Kenar Boşluk : 2.5 cm
Yazı tipi : Times New Roman
Yazı tipi Stili : Normal
Boyutu (normal metin) :12 punto
Boyutu (dipnot metni) :10 punto
Satır Aralığı : tek

Başlıklar:

1- Yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve Bold olmalıdır.

2- Makale üst başlığı tamamı büyük harfle onun dışındaki İngilizce başlıklar ve makale içi başlıklandırmalar gibi diğer bütün başlıklar sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

3- Makale içi başlıklandırma kısmında Giriş ve Sonuç başlıklarında herhangi bir numaralandırma olmamalı, diğer başlıklarda ya hiç numara verilmemeli ya da 1., 2., 1.1., 1.2. 1.1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırma takip edilmelidir.

Gövde Metin:

1- Gövde metin yazı tipi Times New Roman, 12 punto, iki yana yaslı, sadece ilk satır 1,25 girintili ve tek satır aralığında olmalıdır.

2- Arapça kaleme alınan makaleler için yazı tipi Traditional Arabic olmalıdır.

3- Metinde Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.

Alıntılar:

1- Alıntılar çift tırnak (“….”) içinde italik yazılmalıdır.

Dipnot:

1- Yazı tipi Times New Roman, 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı, girinti yok, asılı 0,5 cm ve mutlaka İSNAD 2 atıf sistemine göre yazılmalıdır.

2- Dipnot numaralarıyla dipnot metni arasında mutlaka bir boşluk ve bir tab bulunmalı. 


Kaynakça:

1- Yazı tipi Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslı, girinti yok asılı 1 cm ve mutlaka İSNAD 2 atıf sistemine göre olmalıdır. Özellikle Arapça makalelerde Kaynakça Latin harfleriyle yazılmalıdır.

2- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad 2. Edisyon Atıf Sistemini (The Isnad 2 Citation Style) kullanmaktadır.

The Isnad 2 Citation Style:https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/ 


Bu kurallara aykırı gönderilen makaleler kesinlikle kabul edilmeyecektir!Ortak bir standardın tutturulması için mutlak koşullarda yukarıdaki Makale Yazım Şartları’na uyulmalıdır. Makale yazımı ile ilgili sorularınız ve karşılaştığınız sorunlar için db@dinbilimleri.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. 

1- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi hakemli bir dergi olup altı ayda (Mart-Eylül) bir yayımlanır.

2- Mart sayısı için 1 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında; Eylül sayısı için 1 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında makaleler kabul edilecektir.

3- Dergiye gönderilen tüm yazıların yayımlama hakkı Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu'na aittir.

4- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, gönderilen eserlerde düzeltme yapmak, yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını saklı tutar.

5- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nde yayımlanan tüm eserlerin yasal sorumluluğu yazarın kendisine ait olup Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu ile ilişkilendirilemez.

6- Bir yazara ait makaleler ardışık olarak çıkan sayılarda yayınlanmaz.

7- Metinlerde bulunabilecek yazım ve imla hataları yazarın kendisine aittir.

8- Makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Yazar Bilgi Formu’nda olmalı ve makaleden ayrı gönderilmelidir. Yazar bilgi formu, makalenin yükleme aşamasında sistemden indirilerek gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından ilk başvuruda yüklenmelidir.

9- Çeviri türünde gelen makalelerin işleme alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf alması şartı aranmaktadır.

10- Kitap incelemesi türünde gönderilen çalışmalar için öz, anahtar kelime ve kaynakça eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca değerlendirmesi yapılacak eserin son 5 yıl içerisinde yayınlanmış olması beklenir. 

11- Tezden üretilmiş çalışmalarda yazar adı ilk sırada yer almalıdır.

12- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda ilgili belgenin makale ile birlikte sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

13- Birden çok yazarlı makalelerde yazar katkı oranlarını beyan eden belge taraflarca imzalanarak makale ile birlikte ek dosya olarak yüklenmelidir. 

14- Gönderilen çalışmalarda metnin İSNAD 2. versiyona uygunluğu manuel olarak kontrol edilmelidir.

15- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN İNCELEME (yazım kuralları ve isnad atıf sistemine uygunluk, intihal taraması), DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. 

16- 1 ay sürecek olan yayın kabul döneminde makaleler yalnızca ön incelemeye alınarak dergi standartlarına uygun bulunmayan çalışmalar reddedilecektir.

17- Ön inceleme aşamasını geçen çalışmalar, danışma kurulunun değerlendirmesine sunularak puanlamaya tabi tutulacaktır. Yayın kabul döneminin bitiminden itibaren 15 gün sürecek inceleme aşaması sonrasında en yüksek puanı alan ilk 20 çalışma çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınacaktır.

18- Sıralamada ilk 20'ye giremeyen çalışmaların süreci sonlandırılacak ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmayacaktır.,

19- Makaleler http://dergipark.org.tr/daad adresinden istenilen formatta gönderilmelidir. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergimiz makale gönderimi, editoryal süreçler veya makale yayınlama için herhangi bir ücret talep etmemekte ve ücret ödememektedir.