ISSN: 2687-6604
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Mersin University
Cover Image
       

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi 2019 yılından itibaren dergipark sistemi üzerinden, yılda iki kez yayınlanan hakemli ve uluslararası indekslerde taranan bir dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar çifte-kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra, kabul-düzeltme-ret kararı verilir. Dergiye gönderilen çalışmaların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Dergide yayımlanan çalışmaların içerik ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. 

Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisinin yayın konuları; deniz işletmeciliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, dış ticaret uygulamaları, ulaştırma yönetimi, liman ve marina yönetimi, denizcilik tarihi, denizcilik ekonomisi ve politikaları, deniz ekoloji ve oşinografisi, seyir ve deniz emniyeti, yönetim ve organizasyon  ve denizcilik ile ilgili benzer alanları kapsamaktadır.


Derginin yayım dili Türkçe olup, İngilizce dilinde yazılan makaleler de değerlendirilerek yayımlanmaktadır. 

Dergimizde yayınlanan makalelerin bilim, içerik ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.  Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Dergi makale gönderimi ve değerlendirme sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.

Dergimiz crossref üyesi olup, yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

Editör

Doç.Dr. Ünal ÖZDEMİR

crossref-logo.png

Research Article

500-1500 m3/h Balast Basma Kapasiteli Gemiler için Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemleri ile Balast Suyu Arıtma Sistemi Seçimi

crossref-logo.png