Aegean Geographical Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2636-8056 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Ege University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecd


Aegean Geographical Journal has been published by the Geography Department at Ege University in Izmir since 1983, is an international refereed journal published two times a year. The Journal aims at contributing and disseminating contemporary scientific geographical knowledge.  

Scientific articles, both empirical and review, are published, primarily in the areas of physical geography and human geography. 

Aegean Geographical Journal is open the diverse articles on the sub-branches of geography such as economic geography, cultural geography, rural and urban geographies, tourism geography,  population geography, spatial analysis and modelling, climatology, remote sensing, GIS, geomorphology, hydrography, paleogeography and as well as on geographical education and other spatial disciplines. 


Aegean Geographical Journal

e-ISSN 2636-8056 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Ege University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ecd
Cover Image


Aegean Geographical Journal has been published by the Geography Department at Ege University in Izmir since 1983, is an international refereed journal published two times a year. The Journal aims at contributing and disseminating contemporary scientific geographical knowledge.  

Scientific articles, both empirical and review, are published, primarily in the areas of physical geography and human geography. 

Aegean Geographical Journal is open the diverse articles on the sub-branches of geography such as economic geography, cultural geography, rural and urban geographies, tourism geography,  population geography, spatial analysis and modelling, climatology, remote sensing, GIS, geomorphology, hydrography, paleogeography and as well as on geographical education and other spatial disciplines. 


Volume 29 - Issue 2 - Dec 29, 2020
 1. ANADOLU KÜLTÜRÜNDEN DÜNYA KÜLTÜRÜNE AMBARLAR
  Pages 321 - 344
  Mutlu KAYA
 2. TURİZM VE BÖLGESEL GELİŞME: TÜRKİYE’DE İLLERİN TURİZM GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 125 - 140
  İ̇smail KERVANKIRAN, Fatma SERT ETEMAN
 3. KENT FORMUNUN MORFOLOJİK ANALİZİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ
  Pages 141 - 160
  Koray ÖZCAN, Seçil AKAY
 4. 1D TAŞKIN MODELLEMELERİ AÇISINDAN TOPO DEM VE ALOS DSM VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ALARA ÇAYI ÖRNEĞİ
  Pages 161 - 177
  Mustafa UTLU, Mesut ŞİMŞEK, Muhammed Zeynel ÖZTÜRK
 5. DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR MİKRO-COĞRAFYA ALANI OLARAK ÜNİVERSİTELER VE YERELLİK-EVRENSELLİK PARADOKSU
  Pages 179 - 199
  Suat TUYSUZ
 6. TÜRKİYE’DE MAYIS 2020 GÖZLENEN SICAK HAVA DALGASININ KLİMATOLOJİK VE SİNOPTİK DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 201 - 215
  Ecmel ERLAT, Ercument AVSAR
 7. ESKİŞEHİR MERKEZ İLÇELERİNDE (ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI) TOPOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE YERLEŞİMİN DAĞILIŞI
  Pages 217 - 228
  Seda KOCA, Serpil MENTESE
 8. SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL TURİZME BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
  Pages 229 - 242
  Emre ATABERK
 9. TURİZMİN EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL AÇIDAN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ: BATMAN ÖRNEĞİ
  Pages 243 - 257
  Faruk ALAEDDİNOĞLU, Mehmet Kadri TEKİN
 10. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ VE HASTANELERE ERİŞEBİLİRLİĞİN MEKANSAL PROFİLİ: SOSYAL REFAH AÇISINDAN BİR ANALİZ
  Pages 259 - 271
  Öznur AKGİŞ İLHAN
 11. TURİZM ŞEHİRLERİNİN İŞ VE TİCARET ALANLARINI ŞEKİLLENDİRMESİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA: ALANYA VE MANAVGAT ÖRNEĞİ
  Pages 273 - 296
  Yücel DİNÇ, Hamza AKENGİN
 12. TURİZM COĞRAFYASINDA YENİ EĞİLİMLER: BİBLİYOMETRİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEN BİR AĞ ANALİZİ
  Pages 297 - 319
  İ̇smet GÜNEY, Mehmet SOMUNCU
Indexes and Platforms