ISSN: 2147-0928
Founded: 2012
Publisher: Türk Eğitim-Sen
Cover Image
       

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

2023 - Volume: 12 Issue: 34

Research Article

2. Ahilik ve İmece Modelinin Uygulamalı Eğitimdeki Önemi

Research Article

6. Temel Eğitim Öncesi Ailede ve Okulda Birinci Sınıfa Hazırlıkta 2191 Gün

Research Article

9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Research Article

10. Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Tercihleri

Research Article

11. Pictes Öğrencilerinde Karşılaşılan Sorunlar

Research Article

16. Nevruz, Koç Katımı, Hıdırellez Üzerine Bir İnceleme Çağlayan Köyü Örneği

Research Article

17. Türk Kültüründe Ölüm Çağlayan Köyü Örneği

Research Article

18. Yönetimde Kadının Yeri

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.