ISSN: 2147-0928
Founded: 2012
Period: Tri-annual
Publisher: Türk Eğitim-Sen
Cover Image
       

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

2021 - Volume: 10 Issue: 30

Research Article

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkezi İdare ve Yerel Yönetim Teşkilatı

Research Article

2. Çizgi Romanda Adalet Algısı: Deligücük’ün İntikamı

Research Article

6. Milliyetçi İdeolojinin Tarihsel Gelişimi

Research Article

9. Yozgat Kilimlerinde Farklı Göbek Kompozisyonları

Research Article

13. İlkokul Yöneticilerinin Liderlik Yeteneklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında Türkçe makale yayınlamaktadır. Dergi basılı olarak Türkiye ve yurt dışındaki kütüphanelere ulaşmakta, elektronik nüshası ise pek çok index tarafından taranmaktadır.