Journal Boards

Editor in Chief

Prof. Dr. Orhan SEVGİ İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Türkiye
Forest Ecology

Editorial Board

Prof. Dr. Orhan SEVGİ İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Türkiye
Forest Ecology
Prof. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Türkiye
Ecology, Entomology, Forest Conservation
Forest Engineering
Assoc. Prof. Dr. Yahya BAŞKAN İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Türkiye
A.ilker ESİN İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 0000-0002-4349-056X Türkiye
Forest Products Transportation, Irrigation Systems
Bülent GÜL ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Old Turkic Language (Orhon, Uyghur, Karahan)
Bekir KAYACAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ 0000-0002-6569-8054
Developmental Economy - Macro
Prof. Dr. Mehmet Levent ÖZDÜVEN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Animal Feeding
Ece SEVGİ BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ecology
Assoc. Prof. Dr. Şermin KALAFAT İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1000-0402 Türkiye
Linguistics, New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey), Social Science
Assoc. Prof. Dr. Kürşat YILDIRIM İstanbul Üniversitesi Türkiye
General Turkish History
Assoc. Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 0000-0002-0167-2568 Türkiye
Turkish Language, Linguistics
Prof. Dr. Hüseyin Barış TECİMEN Istanbu University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry 0000-0001-7072-3026 Türkiye
Agriculture Science, Forest Engineerin, Forest Ecology, Plant Nutrition and Soil Fertility
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Forest Engineering, Sivilculture
Assoc. Prof. Dr. Hatice YILMAZ İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 0000-0002-4614-9447 Türkiye
Forest BotanyISSN: 2147-7507 

Avrasya Terim Dergisi