Last Issue

Volume: 11 - Issue: 21

Year: 2022

Issue Editorial Board

Prof. Dr. Behçet ORAL DİCLE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Education & Teacher Training
Eğitim Yönetimi
Educational Philosophy, Eğitim Yönetimi
Education & Teacher Training, Education and Teaching Programmes
Dr. Yusuf İslam BOLAT Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 0000-0002-6120-3157
Education & Teacher Training
Social Science, Applied Psychology

The aim of the Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS) is to contribute to the development of the educational sciences by giving place to national and international research on education. In addition, EJEDUS, which aims to benefit all educational stakeholders with its qualified and original studies, aims to spread the theoretical and applied academic studies towards the development of education policy and to solve the educational problems both locally and globally. 

In the Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS), national and international studies that contribute to the educational literature, have a strong theoretical background and framework, and have a well-designed research model and analysis are included. 

In this context, in addition to the information produced in various fields of educational sciences, quantitative, qualitative, mixed methodological research results and original compilation studies are published.

The topics covered in this context are the topics covered by the journal; sports education, biology education, geography education, environmental education, education and culture, democracy and human rights education, educational policy, curriculum and instruction, educational psychology, educational technology, education management, philosophy of education, science education, physics education, chemistry education , mathematics education, vocational technical education, music education, preschool education, teacher education and training, measurement and evaluation, special education, psychological counseling and guidance, health education, social studies education, sociology education, history education, Turkish education, distance education , foreign language education, lifelong learning, adult education.

Notes for Authors

1-The manuscripts submitted to the journal must not have been previously published or submitted to another journal for publication.

 

2 - The works submitted for publication must be prepared in accordance with the academic spelling rules and with either Turkish or English language.

 

3 - The publication rights of all published works belong to the journal.

 

4-The articles sent to the journal are published after being examined by the relevant referees.

 

5-Arbitrary articles by the referee or editor for the purpose of checking, but the author does not have to be sent back. However, the author can request a correction.

 

6-Related editor can make the spelling corrections he deems necessary.

 

7-Scientific studies and attachments (photos, figures, tables, etc.), must be prepared in Word 6.0 / 2003 or higher in the program Times New Roman 12 point 1 line spacing (Abstract and 10 point spacing 1 line, paragraph first line 0). Margin settings: top 2.5cm, left 2.5cm, right 2.5cm, bottom 2.5 cm, paragraph first line should be 1.25 cm from the inside, inter-paragraph range should be: before 0 nk, then 6 nk. Titles should be before 12nk, then 6nk. Blank lines should not be given between paragraphs. Table names on the top and center of the table, figures and graphics should be given at the bottom center.

 

8-Abstract and Keywords should be placed at the beginning of the study with approximately 150 words. In addition, the title, institution, e-mail address information for EVERY AUTHOR should be included in the article's metadata. ”ORCID ait information, which has international validity, should be included along with the contact information of all the authors in the journals. Click here for sample article template. Link for the orcid code: https://orcid.org/

 

 9-The footnotes in the manuscripts will be prepared in the form of APA 6 (American Psychological Association) or classical footnote format. For all cited references, complete bibliographic information should be available. It is recommended to use the Latin alphabet for all references cited (this is important for the coefficient of influence of the citation).

 

10- The bibliography of the manuscript and the manuscript of the manuscript should be written.

 

11- The opinions put forward in the articles published in the journal bind the authors. All legal responsibility of the writings belongs to the authors.

 

12-Articles published in the journal, can be quoted with the condition of showing the source. Attributes to the journal; author, article name, Journal of Electronic Education Sciences (www.ejedus.org), skin, number, year format is recommended.

 

13 - No copyright fee is paid to the published articles.

 

14-It is recommended that scientific studies to be sent do not exceed 20 pages.

 

15-Author information should not be given on the first page of the article. This information should be given in the "article metadata" section.

 

16. In scientific studies to be sent to the journal, utmost attention should be given to compliance with research and publication ethics.

 

* ARTICLES NOT SUITABLE FOR THESE RULES WILL NOT BE EVALUATED.

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI


Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS), başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul etmediğini ve yasal tüm haklarının saklı olduğu beyan eder.
Aday makalelerin benzerlik oranı yazarlar tarafından dergiye yüklenmelidir. Ayrıca sorumlu yazar benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek makalede herhangi bir intihal yapılmadığını beyan etmek zorundadır. Aday makaleler dergi sekreteryası tarafından ayrıca Ithenticate programı ile benzerlik açısından incelenmektedir. Derginin belirlediği benzerlik oranını aşan makaleler yazarlara iade edilir.
Yayınlanan makaleler için 12 ay içerisinde herhangi bir etik şikayeti durumunda editör kurulu makaleyi incelemeye almaktadır. İlgili şikayet ile ilgili belgeler editör kuruluna dergi e-mail aracılığıyla gönderilmelidir.

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS) editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.


· Editörlerin Sorumlulukları

Editör, editör kurulu, alan editörü tarafından uyulması gereken yayınlanma kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’ta görev alan editör, editör kurulu, alan editörleri aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Yayınlama Kararları: Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı EJEDUS’un belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.

Gizlilik: Editör kurulu, EJEDUS’a gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: EJEDUS’a gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.


· Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler tarafından uyulması gereken süre, gizlilik, yansızlık standatları, kaynak gösterimi, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’un editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul eden hakemler aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Süre: Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makale önerisini içeriği konusunda kendilerince yeterli görmedikleri ya da hakeme önerilen değerlendirme süresinde değerlendirme yapamayacaklarını düşündükleri durumlarda, editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.

Gizlilik: Hakemlere gönderilen makale önerisi, gizli bir doküman olarak kabul edilmeli ve içeriği hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemelidir.

Yansızlık standartları: Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler, yansızlık standartlarına uygun yapılmalıdır. Yazarın kişiliğine yönelik eleştiri yapılması uygun değildir. Hakemler tarafından yapılan görüş ve öneriler, bilimsel ilkelere uygun temellendirmelerle desteklenmeli ve açık, anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

Kaynakların gösterimi: Hakemlere gönderilen öneri makaleleri ile ilgili daha önce yayınlanmış bilimsel araştırmalar, öneri makalesinde yer almadığı durumda hakemler tarafından ilgili çalışmaların öneri makalesinde yer alması istenebilir. Kaynaklardan alıntıların bilimsel ilke ve yazım kurallarına uygun kaynak gösterimleri hakemler tarafından incelenmeli ve hatalı durumlar belirtilmelidir. Öneri makalesini değerlendiren hakemler, daha önce yayınlanmış olan çalışmalar ile öneri makalesi arasındaki benzerlik veya orijinalliği hakkında editör, editör kurulu ya da alan editörlerini bilgilendirmelidir.

Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Hakemlere değerlendirilmesi için önerilen yayınlanmamış makaleler, hakemler tarafından incelendikten sonra araştırma içeriğine özel veriler veya düşünceler kişisel fayda sağlamak için kullanılmamalıdır. Hakemlere değerlendirmek üzere gönderilen çalışmalarda geçen yazar, şirket, kurumlarla fayda veya zarar kaynaklı ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar tarafından uyulması gereken raporlaştırma standartları, orijinallik, çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar, kaynak gösterimi, yazarlık, veri erişimi ve korunumu, yayınlanmış çalışmalarda temel hatalara yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. EJEDUS’un editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makaleleri yayınlanmasını kabul eden yazarlar aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.

Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makaleler dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır (yazım kuralları ve başvuru yönergelerine lütfen bakınız).

Orjiinallik: Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makalelerinin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir.

Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, EJEDUS’a gönderilen öneri makaleleri eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır. Ayrıca EJEDUS’a gönderilen makalelerin yayınlandıktan sonra başka herhangi bir dergide gelecekte yayınlanmaması gerekmektedir.

Kaynakların gösterimi: Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.

Yazarlık: EJEDUS'a gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.

Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar tarafından sunulan makalelere yönelik analiz yapılmamış verilerin gereli durumlarda editöre sunmak için korunmalı ve saklanmalıdır.

Yayınlanmış çalışmalarda temel hatalar: Yazarlar tarafından gönderdikleri makaleye yönelik bir hata ya da belirsizlik fark etme durumlarında ilgili konuyu editörlere rapor etmelidirler.
Not: Yazarlar dergimize gönderdikleri makalelerin telif haklarını ve bütün yayın haklarını dergi editör kurulu rızası olmadan geri çekemezler. Bu durum yazarların dergimizin telif haklarının transfer edilmesini kabul ettiklerini gösteren Telif hakkı devir sözleşmesi ile garanti altına alınır. Dergimizin Telif hakkı devir sözleşmesi formuna derginin Formlar ve Şablonlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti talep edilmemektedir.