Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Erciyes University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-7280 | e-ISSN 2667-5498 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Erciyes University |


Erciyes Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi is an open access journal and does not have article processing charges (APCs) and publication fees.

PUBLICATION POLICY
Manuscripts submitted to the journal by the corresponding author should not be published elsewhere or submitted to any other similar media for consideration. Copyright Transfer Form must be signed by all authors. Authors are required to check their articles against the plagiarism with the iThenticate Plagiarism Detection software. The similarity index of the resources section is to be less than 20%. The manuscript presented to the journal is taken into consideration in terms of writing style, content and scope. All manuscripts are evaluated through a rigorous double-blind peer-review process by assigned reviewers which may take a maximum of three weeks. The articles are also evaluated by the English language and biostatistics referee. After the evaluation, the articles which appeared not suitable for publication will be rejected. The manuscripts which are requested to be corrected according to the opinions of the reviewers are forwarded to the author with the necessary documents. The authors should respond to all the comments and concerns raised by the reviewers and submit the corrections in maximum 15 days to the evaluation system. Manuscripts which are accepted for publication will be sent to the corresponding author for the proofreading. All responsibility of the published articles belongs to the authors.

Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Erciyes University

ISSN 1304-7280 | e-ISSN 2667-5498 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Erciyes University |
Cover Image


Erciyes Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi is an open access journal and does not have article processing charges (APCs) and publication fees.

PUBLICATION POLICY
Manuscripts submitted to the journal by the corresponding author should not be published elsewhere or submitted to any other similar media for consideration. Copyright Transfer Form must be signed by all authors. Authors are required to check their articles against the plagiarism with the iThenticate Plagiarism Detection software. The similarity index of the resources section is to be less than 20%. The manuscript presented to the journal is taken into consideration in terms of writing style, content and scope. All manuscripts are evaluated through a rigorous double-blind peer-review process by assigned reviewers which may take a maximum of three weeks. The articles are also evaluated by the English language and biostatistics referee. After the evaluation, the articles which appeared not suitable for publication will be rejected. The manuscripts which are requested to be corrected according to the opinions of the reviewers are forwarded to the author with the necessary documents. The authors should respond to all the comments and concerns raised by the reviewers and submit the corrections in maximum 15 days to the evaluation system. Manuscripts which are accepted for publication will be sent to the corresponding author for the proofreading. All responsibility of the published articles belongs to the authors.

Volume 17 - Issue 2 - Jul 27, 2020
 1. Katran Ardıcı Meyvesi (Juniperus oxycedrus L.) Aromatik Yağı ve Aromatik Suyunun Antibakteriyel and Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 88 - 94
  Ali Riza ISIK , Serkan OZKAYA , Sabri ERBAS , Hayati KOKNAROGLU
 2. Kayseri İli Yahyalı İlçesi Süt Sığırcılık İşletmelerinde Suni Tohumlama Uygulamaları ve Başarıyı Etkileyen Faktörler
  Pages 95 - 102
  Hacı YILMAZ , Serpil SARIÖZKAN
 3. Rabbit Liver Lobes: An Anatomical Study of Experimental Surgical Approaches
  Pages 103 - 108
  Figen SEVIL KILIMCI
 4. Kedilerde Medetomidin-Ketamin ve Zolazepam-Tiletamin Anestezilerinin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Pages 109 - 115
  Nusret APAYDIN , Musa AYDINGÜLER
 5. Hasat Zamanının Meryemana Dikeninin (Silybum marianum) Kompozisyonuna, Gaz Üretimine, Metan Üretimine, Sindirimine ve Metabolik Enerjisine Etkisi
  Pages 116 - 120
  Ahmet Aziz KURT , Adem KAMALAK
 6. Sığır Eti ve İç Organlarında Zeranol Kalıntısının Araştırılması
  Pages 121 - 125
  Tufan ATABAŞ , Nurhan ERTAŞ ONMAZ
 7. Gümüş@Grafen Oksit Nanokompozitin Biyolojik Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
  Pages 126 - 130
  Fatih Doğan KOCA
 8. İneklerde Meme Başı Kanalının Ultrasonografik Ölçümlerinin Mastitis ile İlişkisi
  Pages 131 - 137
  Göksu SEKMEN , Tarık ŞAFAK , Öznur YILMAZ , Burak Fatih YÜKSEL , Ali RİŞVANLI , İ̇brahim ŞEKER
 9. Fluoxetine and Gundelia tournefortii L. Plant Extract in Rats Exposed to Chronic Immobilization Stress; Determination of Effect on Anxiety, Motor Activity, Kidney and Liver Tissues
  Pages 138 - 148
  Hamdullah YUKSEL , Bedia BATI , Gokhan OTO , Omer BINGOL
 10. Tüketime Hazır Gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması
  Pages 149 - 155
  Serhat AL , Mukaddes BAREL , Adalet DIŞHAN , Fulden KARADAL , Harun HIZLISOY , Nurhan ERTAŞ ONMAZ , Yeliz YILDIRIM , Zafer GÖNÜLALAN
 11. Ratlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Akut Karaciğer Hasarı Üzerine Nar Çekirdeği Yağının Etkisi ve Kaspaz Aktivitesi ile Hepatik Apoptozisin Belirlenmesi
  Pages 156 - 163
  Görkem EKEBAŞ , Ayhan ATASEVER , Meryem ŞENTÜRK , Duygu YAMAN GRAM , Meryem EREN
 12. Kısa Süreli Saklanan Tavşan Spermasının Spermatolojik Parametreleri Üzerine Taxifolinin Etkileri
  Pages 164 - 172
  Selcan SEVİM , Serpil SARIÖZKAN
 13. Analytical Methods for Determination of Aflatoxin B1 in Animal Feeds and Feedstuffs
  Pages 173 - 179
  Saima MUSHTAQ , Yavuz Kürşad DAŞ , Abdurrahman AKSOY
 14. Köpeklerde Retinanın Tanısal Görüntülenmesi
  Pages 180 - 186
  Özlem ŞENGÖZ ŞİRİN , Gözde ARIKAYA
 15. Rahvan Koşu Atında Aortik Regürgitasyon Olgusu
  Pages 187 - 190
  İ̇lknur KARACA BEKDİK , Ömer DENİZ , Murat VURUCU , Öznur ASLAN
Indexes and Platforms