Derleme Makaleleri Şablonu

DERLEME MAKALESİ ŞABLONU


MAKALE BAŞLIĞI (12 Punto)

MAKALENİN KISA BAŞLIĞI (10 Punto) (≤50 KARAKTER)

 

ÖZET (10 Punto) (≤250 KELİME)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(10 Punto) Anahtar Kelimeler: (≤5 KELİME): Beslenme, Hemşirelik, Dergi.

 

TITLE OF THE ARTICLE (12 Points)

RUNNING TITLE OF THE ARTICLE (10 Points) (≤50 CHARACTERS)

 

ABSTRACT (10 Points) (≤250 WORDS)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 (10 Pints) Key Words: (≤5 WORDS): Nutrition, Nursing, Journal.

 

GİRİŞ (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER (1 PARAGRAF à ≤100 KELİME) (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

VARSA TEŞEKKÜR (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

KAYNAKLAR (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 Makale Times New Roman yazı formatında, bir buçuk satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazı A4 boyutunda sayfaya her kenardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

Tablo ve şekillerinizi makale içerisinde en sonda her sayfada bir tablo (en fazla 6 tablo/şekil) olacak şekilde ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirmenin tarafsızca yapılabilmesi içim metin bölümünde yazarların kimliğine ve kurumlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Yazarlara ait bu bilgiler ayrıca hazırlanacak olan başlık sayfasında belirtilmelidir.

Derleme makaleleri (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı ve 3000 kelimeyi geçemez