Araştırma Makaleleri Şablonu

ARAŞTIRMA MAKALESİ ŞABLONU

 

MAKALE BAŞLIĞI (12 Punto)

MAKALENİN KISA BAŞLIĞI (10 Punto) (≤50 Karakter)

 

ÖZET (10 Punto) (≤250 Kelime) 

Amaç: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Gereç ve Yöntem: Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bulgular: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Sonuç: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(10 Punto) Anahtar Kelimeler: (≤5 Kelime): Beslenme, hemşirelik, dergi.

 

TITLE OF THE ARTICLE (12 Points) 

RUNNING TITLE OF THE ARTICLE (10 Points) (≤50 Characters) 

 

ABSTRACT (10 Points) (≤250 Words)

Objective: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Method: Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Results: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Conclusion: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(10 Points) Key Words: (≤5 Words): Nutrition, nursing, journal.

 

GİRİŞ (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

GEREÇ VE YÖNTEM (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Araştırmanın Tipi

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Verilerin Toplanması

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

İstatistiksel Analiz
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Araştırmanın Etik Yönü

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

BULGULAR (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

TARTIŞMA (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

SONUÇ (1 Paragraf à ≤100 Kelime) (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

VARSA TEŞEKKÜR (12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

KAYNAKLAR (bkz. Yazım Kuralları(12 Punto)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

Makale Times New Roman yazı formatında, bir buçuk satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yazı A4 boyutunda sayfaya her kenardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

Tablo ve şekillerinizi makale içerisinde en sonda her sayfada bir tablo (en fazla 6 tablo/şekil) olacak şekilde ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak sisteme yüklenmelidir.

Değerlendirmenin tarafsızca yapılabilmesi içim metin bölümünde yazarların kimliğine ve kurumlarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Yazarlara ait bu bilgiler ayrıca hazırlanacak olan başlık sayfasında belirtilmelidir.

Araştırma makaleleri (kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 10 sayfayı ve 5000 kelimeyi geçmemelidir.