502 Bad Gateway


nginx

Araştırma Makaleleri Şablonu

ARAŞTIRMA MAKALESİ ŞABLONU

 

MAKALE BAŞLIĞI (14 PUNTO)

MAKALENİN KISA BAŞLIĞI (10 PUNTO) (≤50 KARAKTER)

 

ÖZET (11 PUNTO) (≤250 KELİME)

Genel Bilgi: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Amaç: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Yöntem: Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bulgular: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Sonuç: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(11 PUNTO) Anahtar Kelimeler: (≤5 KELİME): Beslenme, Hemşirelik, Dergi.

 

TITLE OF THE ARTICLE (14 POINTS)

RUNNING TITLE OF THE ARTICLE (10 POINTS) (≤50 CHARACTERS)

 

ABSTRACT (11 POINTS) (≤250 WORDS)

Background: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Objective: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Method: Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Results: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Conclusion: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(11 POINTS) Key Words: (≤5 WORDS): Nutrition, Nursing, Journal.

 

 

GİRİŞ (12 PUNTO)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

GEREÇ VE YÖNTEM

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

BULGULAR

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa lt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

TARTIŞMA

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

SONUÇ (1 PARAGRAF à ≤100 KELİME )

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

ALANA KATKI (3 CÜMLE)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

PARLAK NOKTA (HIGHLIGHT) (14 PUNTO) (3 CÜMLE) (HER CÜMLE ≤100 KARAKTER)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

VARSA TEŞEKKÜR (11 PUNTO)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

KAYNAKLAR

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

Tablo ve şekillerinizi makale içerisinde sisteme yükleyiniz!

Makaleniz bir kongrede/sempozyumda bildiri olarak yayınlanmışsa, lütfen belirtiniz.

Araştırmanız bir kurum tarafından desteklenmişse, lütfen belirtiniz.