502 Bad Gateway


nginx

Derleme Makaleleri Şablonu

DERLEME ŞABLONU

MAKALE BAŞLIĞI (14 PUNTO)

MAKALENİN KISA BAŞLIĞI (10 PUNTO) (≤50 KARAKTER)

 

ÖZET (11 PUNTO) (≤150 KELİME[Ü1] )

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

(11 PUNTO) Anahtar Kelimeler: (≤5 KELİME): Beslenme, Hemşirelik, Dergi.

 

TITLE OF THE ARTICLE (14 POINTS)

RUNNING TITLE OF THE ARTICLE (10 POINTS) (≤50 CHARACTERS)

 

ABSTRACT (11 POINTS) (≤150 WORDS)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 (11 POINTS) Key Words: (≤5 WORDS): Nutrition, Nursing, Journal.

 

GİRİŞ

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Varsa Alt Başlık

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER (1 PARAGRAF à ≤100 KELİME)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

VARSA TEŞEKKÜR (11 PUNTO)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

KAYNAKLAR

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

 

 

Tablo ve şekillerinizi makale içerisinde sisteme yükleyiniz!

Makaleniz bir kongrede/sempozyumda bildiri olarak yayınlanmışsa, lütfen belirtiniz.

 


 [Ü1]“Bu derlemenin amacı şudur” “bu derlemede şu konu tartışılmıştır” denecek. 150 kelime yeterli değil mi??