Ege Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2651-4982 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ege University |


Ege Sosyal Bilimler Dergisi (ESBD), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayını olarak yılda iki defa (Ocak-Temmuz) yayımlanan hakemli elektronik dergidir. Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde sosyal bilimler alanında makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 


Derginin Sahibi

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

    

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU

Ege Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2651-4982 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ege University |
Cover Image


Ege Sosyal Bilimler Dergisi (ESBD), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayını olarak yılda iki defa (Ocak-Temmuz) yayımlanan hakemli elektronik dergidir. Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde sosyal bilimler alanında makaleler yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 


Derginin Sahibi

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

    

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU

Volume 2 - Issue 2 - Oct 23, 2019
 1. Katılımcı Kent Konseyi Modeli
  Pages 76 - 91
  Serkan BEKTAŞ
 2. Çeşme Yarımadası’nda Kıyının Kamusal Kullanımına Etki Eden Kıyı Kullanımlarına Eleştirel Bir Bakış
  Pages 92 - 108
  İsmail Oğuz ATAKAN , Ahu DALGAKIRAN ERDOĞAN
 3. Kurumsal Alanın Gerektirdiği Çevirmen Modeli
  Pages 109 - 122
  Sevcan SEÇKİN , Emine Bogenç Demirel
 4. ERZURUM ÇOCUK FOLKLORU VE EDEBİYAT
  Pages 123 - 145
  Hande DEMİR
 5. Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 146 - 157
  Metin KARADAĞ , Ali Erhan ZALLUHOĞLU , Gülçin Gürel GÜNAL , Oktay DAYIOĞLU , Tarık KIŞLA