Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İlyas KAYAOKAY |


Mart 2018’de kıymetli bilim insanlarının makale, bildiri, değerlendirme, tanıtım vb. türden ilmî yazılarına yer vermek, akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak, genç araştırmacılara destek olmak, böylece bilim dalımıza katkıda bulunmak gayesiyle kurulan ALAN İNDEXLİ ve ULUSLARARASI HAKEMLİ Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 3. sayısını neşretmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu duyuyoruz. Dergimizin 3. sayısında 9 makale yer almaktadır.  Bize destek veren yazarlarımıza, vakitlerini ayıran kıymetli hakem hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Dergimizin 4. sayısı 28 Şubat 2020 tarihinde yayımlanacaktır. 4. sayımız için nitelikli çalışmalarınızı bekliyoruz. Makale gönderimi son tarihi: 31 Ocak 2020’dir.      

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

                                                                  Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY


Bu Sayının Beyti:

 

Ey Fuzûlî taleb-i rütbe-i irfân eyle

Cehl ile hâsıl-ı evkât-ı şerîf etme telef


“Ey Fuzûlî bilginin yükselmesini iste. Bilgisizlikle en değerli zamanlarını telef etme.”


Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları

ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İlyas KAYAOKAY |
Cover Image


Mart 2018’de kıymetli bilim insanlarının makale, bildiri, değerlendirme, tanıtım vb. türden ilmî yazılarına yer vermek, akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak, genç araştırmacılara destek olmak, böylece bilim dalımıza katkıda bulunmak gayesiyle kurulan ALAN İNDEXLİ ve ULUSLARARASI HAKEMLİ Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 3. sayısını neşretmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu duyuyoruz. Dergimizin 3. sayısında 9 makale yer almaktadır.  Bize destek veren yazarlarımıza, vakitlerini ayıran kıymetli hakem hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Dergimizin 4. sayısı 28 Şubat 2020 tarihinde yayımlanacaktır. 4. sayımız için nitelikli çalışmalarınızı bekliyoruz. Makale gönderimi son tarihi: 31 Ocak 2020’dir.      

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

                                                                  Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY


Bu Sayının Beyti:

 

Ey Fuzûlî taleb-i rütbe-i irfân eyle

Cehl ile hâsıl-ı evkât-ı şerîf etme telef


“Ey Fuzûlî bilginin yükselmesini iste. Bilgisizlikle en değerli zamanlarını telef etme.”