Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İlyas KAYAOKAY |


Değerli Okuyucular,

Mart 2018’de kıymetli bilim insanlarının makale, bildiri, değerlendirme, tanıtım vb. türden ilmî yazılarına yer vermek, akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak, genç araştırmacılara destek olmak, böylece bilim dalımıza katkıda bulunmak gayesiyle kurulan Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 5. sayısını (Cilt 3, Sayı 2) neşretmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu duyuyoruz. Dergimizin 5. sayısında 9 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Kıymetli yazarlarımıza, vakitlerini ayıran değerli hakem hocalarımıza, ilgiyle takip eden araştırmacılara, destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Dergimizin 6. sayısı (Cilt: 4 Sayı: 1) 28 Şubat 2021 tarihinde yayımlanacaktır. 6. sayımız için nitelikli çalışmalarınızı bekliyoruz. Makale gönderimi son tarihi: 30 Ocak 2021’dir.

İlginiz ve desteğiniz için müteşekkiriz


EDİTÖR
Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY


Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları

ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İlyas KAYAOKAY |
Cover Image


Değerli Okuyucular,

Mart 2018’de kıymetli bilim insanlarının makale, bildiri, değerlendirme, tanıtım vb. türden ilmî yazılarına yer vermek, akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak, genç araştırmacılara destek olmak, böylece bilim dalımıza katkıda bulunmak gayesiyle kurulan Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 5. sayısını (Cilt 3, Sayı 2) neşretmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu duyuyoruz. Dergimizin 5. sayısında 9 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Kıymetli yazarlarımıza, vakitlerini ayıran değerli hakem hocalarımıza, ilgiyle takip eden araştırmacılara, destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Dergimizin 6. sayısı (Cilt: 4 Sayı: 1) 28 Şubat 2021 tarihinde yayımlanacaktır. 6. sayımız için nitelikli çalışmalarınızı bekliyoruz. Makale gönderimi son tarihi: 30 Ocak 2021’dir.

İlginiz ve desteğiniz için müteşekkiriz


EDİTÖR
Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY