e-ISSN: 2602-3741
Founded: 1990
Period: Bimonthly
Publisher: Selcuk University
Cover Image
       

Journal of General Medicine is the official publication of Selçuk University Faculty of Medicine. Journal language is Turkish and English. There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use.

2021 - Volume: 31 Issue: 4

Research Article

3. Kanser hastalarında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve uyku bozukluklarının tedavisinde uyku hijyeni ve psikopatolojinin yeri: Bir yol analizi çalışması

Research Article

8. Tiroit Hormonlarının Yüksek Frekanslı Uyarım ile Tetiklenen Sinaptik Gücün Depotansiyasyonu Üzerine Etkisi

Research Article

9. Çocuklarda primer böbrek tümörlerinin klinik özellikleri, tedavi yaklaşımları ve tedavi sonuçları

Research Article

10. Gastroözefageal Reflü Hastalığı ile Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Arasındaki İlişki

Research Article

Bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin basınç yaralarını önlemeye yönelik tutumlarının incelenmesi

Research Article

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğine Başvuran Travma Dışı Adli Olguların İncelenmesi

Research Article

PERİFERİK SİNİR YARALANMALARINDA KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ İLE BİRLİKTE SİGARA DUMANI MARUZİYETİNİN SİNİR İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Research Article

Preterm Bebeklerde Oral Beslenmeyi Destekleyici Uygulamalara Yönelik Verilen Eğitimin YYBÜ’ndeki Sağlık Profesyonelleri Üzerine Etkisi: Yarı Deneysel Çalışma

Review

Çocuklarda Postoperatif Ağrı

Research Article

Our Experiences in Acute Arterial Embolism Treatment with Endovascular Techniques in Lower Extremity

Research Article

Assessment of subclinical atherosclerosis with carotid intima-media thickness in patients with scleroderma

Research Article

Pubert Prekoks ve Prematur Telarş Sıklığının artmasında COVID-19 pandemi sürecinin etkisinin değerlendirilmesi

Research Article

Lumbar Posterior Transpedicular Screw Fixation and Fusion Applications; What We Do Peroperatively with 117 Spinal Instability Cases