Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikasını benimsemekte ve makale gönderim/süreç işletimi için herhangi bir ücret almamaktadır.