Amaç ve Kapsam

  • Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan, İngilizce ve Türkçe makaleler kabul eden, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve konservatuvar alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleler yayımlanır. Gönderilen makaleler en az iki uzman hakem tarafından incelenip değerlendirilir.

Bu dergide işletme, siyaset, iletişim, hukuk ile diğer sosyal bilimler alanlarındaki akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makaleler yayımlanır. Gönderilen makaleler hakemler tarafından incelenip değerlendirilir ve kabul edilen makaleler derginin web sayfasında online olarak yayımlanır. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makaleleri öncelikle yayın ilkeleri, dergi kapsamı, bilimsel içerik ve şekil açısından inceler. Ön incelemeden geçen makaleler değerlendirilmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Eserin dergiye kabul edilebilmesi için iki hakemden de olumlu değerlendirme alması gerekir. Gerekli görülmesi durumunda üçüncü hakemden de değerlendirme sürecine katkı sağlaması istenebilir. Son karar editöre aittir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önceden yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği iThenticate programı aracılığıyla teyit edilir. Benzerlik raporu dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra referanslar hariç benzerlik oranı %20 ve altında çıkan makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Sonucu referanslar hariç %20 üzerinde çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmelerin 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

Yayımlanma Ayları
Mart Eylül