Hakkında

TR Dizin kriterlerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle etik kurul kararı gerektiren, katılımcılarla etkileşimi içeren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelenmelidir.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Makale yazarlarından değerlendirme ve yayın işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmez.

Dergide yayınlanan yazılar elektronik ortamda (https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbd) yayımlanır.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişim politikasını benimsemiş hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilir.

Dergimiz ASOS İndeks dizininde taranmaktadır. Diğer alan endekslerinde taranması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.