Telif Hakkı Devir Formu

TELİF HAKKI DEVİR FORMU

 

Makale Türü:

(...) Araştırma Yazısı (...) Derleme (...) Kısa yazı

Makale Başlığı : ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Yazar(lar)ın Adı Soyadı (Makaledeki sırayla):………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı, Adresi :………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………….

E-posta/GSM :………......................@.............................../……………………………………

 

Sayın Editör;

Sorumlu yazar olarak tüm yazarlar adına:

 

Yukarıda belirtilen başlıklı makale ile ilgili olarak; orijinal olduğunu, makale sonucunun sunduğu sonuçlar ve yorumların yasal ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu beyan etmekle, Haliç Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER Dergisi’nin hiç bir şekilde bundan dolayı sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.

a)      Makalenin derginizdeki değerlendirme sürecinde başka herhangi bir yayın organına tamamen veya kısmen gönderilmeyeceğini ve daha önce yayımlanmadığını,

b)      Makalede tüm yazar(lar)ın çalışmanın planlanması, hazırlanması, araştırılması ve analizinin yapılmasında katkıları olduğunu,

c)      Makalelerde metin, şekil, çizim, bulgu ve sonuçların akademik yayın kurallarına uygun olarak yapıldığını ve intihal içermediğini,

d)      Son halinin gözden geçirildiği ve gerekli düzeltmelerin yapıldığını,

e)      Sunulan makalenin telif haklarından feragat etmeyi ve bununla birlikte tüm sorumluluğu üstlenerek yayın haklarını yazar(lar)ın aşağıda belirtilen hakları saklı kalmak üzere devrettiğimizi taahhüt ederiz.

 

Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin

1) patent hakları;

2) yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı;

3) Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Haliç Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER Dergisi yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

 

Sorumlu Yazarın Adı Soyadı                                                                 İmza ve Tarih

T.C. Kimlik No:

 

 

Diğer yazarların Adı Soyadı                                                                 İmza ve Tarih

T.C. Kimlik No:

 

 

Diğer yazarların Adı Soyadı                                                                 İmza ve Tarih

T.C. Kimlik No:

 

Son Güncelleme Zamanı: 18.05.2018 12:17:06