Değerlendirme Formu

HAKEM DEĞERLENDİRME FORMUNU BURAYA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ!


MAKALE DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

Kayıt Tarihi:

 

Kayıt Numarası:

 

ÇALIŞMANIN TÜRÜ

Araştırma Makalesi

Derleme

Kısa Metin

MAKALENİN BAŞLIĞI

 

 

Değerlendirmenizi   ´  işareti koyarak belirtiniz

Evet

Kısmen

Hayır

1. Makalenin başlığı çalışmayı yansıtıyor mu?

2. Makalede kullanılan dil ve anlatım yeterli mi?

3. Makale, yazım kurallarına uygun mu?

4. Özetler, makaleyi yeterince yansıtıyor mu?

5. Makalede bulunan anahtar kelimeler/keywords) uygun ve yeterli mi?

6. Makalede çalışmanın amacı yeterince açıklanmış mı?

7. Çalışmanın kuramsal tabanı ve araştırma alanı belirtilmiş mi?

8. Çalışmada uygulanan araştırma ve/veya tarama yöntemi açıklanmış mı, açıklanan yöntem uygulanmış mı?

9. Çalışmada neden/sonuç ilişkileri bilimsel anlamda irdelenmiş mi?

10. Uygun nitelikte kaynak yeterli sayıda kullanılmış mı?

11. Kaynakçada gösterilen eserlere makalenin içinde de yer verilmiş mi?

11. Yorumlar ve sonuçlar çalışmanın verilerinden mi üretilmiş?

13. Araştırma ve/veya tarama sonuçları uygulama alanına ve/veya bilime katkı verebilir nitelikte mi?

14. Çalışma özgün ve ilgi alanındaki literatüre orijinal katkı sağlamakta mı?

15. Makale bilim etiğine uygun mu?


 

Makalenin Değerlendirilmesi

Makale bu hali ile yayımlanabilir

Önerilerin düzeltmelerin yapılması koşulu ile yayımlanabilir

Düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden incelemek isterim

Makale ekte belirtilen gerekçeye istinaden yayımlanamaz

Editöre Bilgi Notu:

 

 

 

 

 

 

Değerlendirmiş olduğunuz makale hakkında “düzeltilerek yayımlanabilir” veya “yayımlanamaz” görüşlerinden birine ulaştıysanız; aşağıdaki bölümde gerekçenizi kısaca belirtmenizi rica ederiz.

Makalede düzeltilmesini istediğiniz başka hususlar da mevcutsa, bu hususları ya metin üzerinde ya da ayrı bir sayfa kullanarak da belirtebilirsiniz.

 

Yazara gönderilmesini uygun gördüğünüz düzeltme ve veya önerilerinizi bu bölüme yazabilirsiniz.

Yazara Gönderilecek Bilgi Notu:

 

Not: Makale yazarı ile iletişime geçildiğinde/düzeltme gönderildiğinde hakem bilgisi gizlenecektir.

 

Makaleyi inceleyen Hakem

 

Adı Soyadı :                                                                                                  Tarih:     …/ … / 20..

 

İmzası :

Son Güncelleme Zamanı: 18.05.2018 12:15:59