Journal Boards

Editör Kurulu

Res. Assist. Emine Merve AYTEKİN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7680-7340 Türkiye Web
Arabic Language and Rhetoric
Assoc. Prof. Dr. Recep ÖZDEMİR ADIYAMAN UNIVERSITY Türkiye Web
Religion, Philosophy And Religious Studies, Islamic History and Arts, Basic Islamic Studies

Alan Editörleri

Assoc. Prof. Dr. Naif YAŞAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7804-2150 Türkiye Web
Religion, Basic Islamic Studies, Interpretation, Linguistics, Philosophy
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Religion, Hadith
Religion, Philosophy of Islam, Sufism
Islamic Sects, Kalam
Dr. Instructor Cengiz PARLAK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6247-1762 Türkiye
Arabic Language and Rhetoric
Asst. Prof. Dr. Hasan MAÇİN Adıyaman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi 0000-0003-0712-1035 Türkiye
Law, Religion
Law of Islam, Recitation the Quran and Qira at
Assoc. Prof. Dr. Muhammet Caner ILGAROĞLU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0001-5712-9401 Türkiye
History of Philosophy, Philosophy of Islam, Logic, Philosophy, Philosophy of Morality, Philosophy of Science, Axiology, Philosophy of Religion , Epistemology, Ethics, First Age Philosophy, Metaphysics
Asst. Prof. Dr. Hasan PEKER ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Philosophy of Religion
Assoc. Prof. Dr. Hamit AKTÜRK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4682-0296 Türkiye
Sociology of Religion

Yazım ve Dil Editörü

Res. Assist. Emine Merve AYTEKİN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7680-7340 Türkiye Web
Arabic Language and Rhetoric

Yabancı Dil Editörü (İngilizce)

Assoc. Prof. Dr. Naif YAŞAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7804-2150 Türkiye
English, Religion

Yabancı Dil Editörü (Arapça)

Dr. Instructor Cengiz PARLAK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6247-1762 Türkiye
Arabic Language and Rhetoric

Mizanpaj Editörü

Res. Assist. Emine Merve AYTEKİN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7680-7340 Türkiye Web
Arabic Language and Rhetoric

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Muhammed Casim es-Sâturî (el-Enbâr Üniversitesi, Irak)

Prof. Dr. Muhammed Teysir Heyacne (Urduniyye Üniversitesi, Ürdün)

Prof. Dr. Süleyman Akkuş (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Seyit Avcı (Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Güven Ağırkaya (Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)


Law, Law of Islam
Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN Manisa Celel Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Kalam
Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Adıyaman Üniversitesi Türkiye
Kalam
Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8312-4444 Türkiye
History of Islam
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY Türkiye
Islamic Sects, Kalam
Prof. Dr. Saffet KÖSE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI Türkiye
Law of Islam
Prof. Dr. İsmail TAŞ Necmettin Erbakan University 0000-0001-7365-8207 Türkiye
Philosophy of Islam
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Social Science

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adil Abdulmecid İlvi (Aden Üniversitesi, Yemen)

Prof. Dr. Adnan Mustafa Hatatba (Yermük Üniversitesi, Ürdün)

Prof. Dr. Ali b. İbrahim el-Hamd en-Nemle (Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesi, Arabistan)

Prof. Dr. Yusuf Selame (el-Akademiyye Üniversitesi el-Arabiyye/Danimarka)

Prof. Dr. Ğanim Kaddari el-Hemed (Tikrit Üniversitesi, Irak)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ Siirt Üniversitesi Türkiye
Kalam
Prof. Dr. Fatih TOKTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BİRSİN İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-2038-799X Türkiye
Law of Islam
Prof. Dr. Necdet DURAK Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
History of Philosophy
Assoc. Prof. Dr. Mesut KAYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0884-8340 Türkiye
Religion