Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

Makale Yazım Şablonu İçin Tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Genel Yazım Kuralları

Dergimiz, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan ulusal süreli çift körleme hakem sürecine sahip bir dergidir.

Derginin yayın politikası, içeriği, kapsamı gibi konularda kararlar Dergi Editoryası tarafından verilmektedir.

 

Dergi Kapsamı

Dergimiz ilke olarak iktisat, maliye, işletme, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayımlamaktır. Ayrıca dergiye gönderilen bilimsel makalelerin, güncel, objektif ve geleceğe dönük bir bakış açısı çerçevesinde olması beklenmektedir.

 

Yayın İlkeleri

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde en önemli kriter akademik tarafsızlık, kalite ve bilimsel katkıdır.

Yazarlar dergiye gönderdikleri makalenin özgün olduğunu, başka bir dilde dahi olsa makalenin daha önce yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

Dergiye yayınlanmak için gönderilen bilimsel makaleler, Türkçe ve İngilizce dillerinde olabilir. Yazım dili Türkçe olan bir makaleye 150-250 kelime arasında İngilizce Öz, yazım dili İngilizce olan bir makaleye ise yine 150-250 kelime arasında Türkçe Öz eklenmelidir. Makalenin anahtar sözcükleri yazım dillerinin dışında Öz metinlerinin altına eklenmelidir. Makalenin konusu ile ilgili varsa Jel Kodu, anahtar kelimelerin altına belirtilmelidir. Bunun yanı sıra, yazım dili Türkçe olan bilimsel makalelerin sonuna 1000-1500 kelimeden oluşan genişletilmiş özet yazılmalıdır. Bu genişletilmiş özet, makalenin yayına kabul aşamasından önce, makale son düzeltmeler için yazara gönderildiğinde Dergi Yöneticisinin belirtmesine gerek kalmadan, yazarın kendisi tarafından eklenmelidir.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, hakemli bir dergidir. Gelen yazıların ön kontrolü için dergi sekretaryası görüş bildirir ve hakem belirlenmesi adına editöre makaleyi dergipark sistemi üzerinden gönderir. Her makale en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü̈ bir hakeme gönderilebilir veya editör, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Hakemlerin önerileri, eleştiri ve düzeltmeleri yazara hakem adı gizlenerek yollanır; yazar(lar) hakem görüşüne uymayı kabul etmek yükümlülüğündedir. Ancak yazar(lar), hakem görüşlerine katılmayarak, kendi görüşlerinde ısrarcı olmaları halinde dergi editörü yeni bir değerlendirme başlatır.

Dergide yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yayınlanan makalelerdeki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

 

Yazım Kuralları

Dergimiz, APA 6. sürüm atıf formatını kullanmaktadır. Dergimize yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Dergimize gönderilen makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Eğer aşağıdaki kurallara uymayan bir durum ön kontrol aşamasında tespit edilirse makale hakemlere gönderilmeden yazara geri iade edilir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde düzenlemesi talep edilir:

 

Başlıklar

 • Başlıklar öncelikle metin içeriği ile uyumlu olmalıdır. Makalenin dilindeki başlığı, Times New Roman 14 punto, önce ve sonra 6 nk, ortalı ve tek satır aralığında, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Diğer ana başlık ise, Times New Roman 12 punto, önce ve sonra 6 nk, ortalı ve tek satır aralığında, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.  

Örnek ;


Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı Makalenin Başlığı

 •  

  Makalenin giriş başlığı numarasız, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, bütün harfleri büyük, sola dayalı ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır.
 •  Diğer başlıklar giriş başlığından sonra 1 ile numaralandırılmaya başlanmalıdır. ANA BAŞLIKLAR,  önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı,  bütün harfleri büyük, kalın, sola dayalı ve Times New Roman 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • Birinci Dereceden Alt Başlıklar, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı,  sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, kalın, sola dayalı ve Times New Roman 12 punto olarak yazılmalıdır.
 •  İkinci Dereceden Alt Başlıklar önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı,  sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, kalın, sola dayalı ve Times New Roman 11 punto olarak yazılmalıdır.
 • Diğer alt başlıklar ise; önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı,  sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük (özel kelimeler hariç), kalın sola dayalı, italik ve Times New Roman 10 punto olarak yazılmalıdır.
 •  Sonuç başlığı numarasız, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, kalın, bütün harfleri büyük, sola dayalı ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakça, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, kalın, bütün harfleri büyük, sola dayalı ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır.Yazar Adları ve Bilgileri

Makalenin ilk sayfasında, makale başlığının altına, akademik unvan belirtmeden, örnek de gösterildiği gibi açık bir şekilde yazılmalıdır. (Örnek; Yavuz DEMİREL)

Daha sonra yazar bilgisi için ilk sayfanın altına, yazar numarası belirterek bilgilendirme yapılmalıdır. Bu bilgilendirme de, öncelikle sorumlu yazar belirtilmeli, akabinde yazarın unvanı, çalıştığı kurum, çalıştığı fakülte, bölümü, anabilim dalı, il ve ülke sıralamasında verilmelidir. Sonra e-posta adresi ve yazarın orcid numarası belirtilmelidir.

Örnek;

Yavuz DEMİREL1

 

                                                                 

1 Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon, Kastamonu, Türkiye.

E-posta: ydemirel@kastamonu.edu.tr                                             Orcid no: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Makalenin bütün yazarlarının bilgileri bu şekilde belirtilmelidir. İngilizce makalelerde sadece İngilizce ifadeler kullanılmalıdır. 


Özet

Makalenin özeti, Öz/Abstract olacak şekilde yazılmalıdır. Bu başlıklar Times New Roman 11 punto, tek satır aralığında, önce ve sonra 6 nk ve kalın olarak yazılmalıdır. Metin, alt satıra geçerek, Times New Roman 10 punto, önce ve sonra 0 nk, tek satır aralığında iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır. Özet metinleri konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına yer verilmemelidir.

Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

 

Genişletilmiş Özet

Çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artırmak için makalenin giriş kısmından önce 1000-1500 kelimelik İngilizce genişletilmiş özet sunulması gerekmektedir. Bu özet makale ile beraber sunulabileceği gibi çalışma yayına kabul edildiğinde de sunulabilir. Fakat ikinci durumda çalışmanın genişletilmiş İngilizce özeti, İngilizce editörlerine tekrar iletilip değerlendirilecektir.

 

Makalenin Ana Metni

Dergimize gönderilen makaleniz Word formatında, Times News Roman 12 punto, önce ve sonra 6 nk, 1,5 satır aralığında olmalıdır.

Sayfa kenarlıklarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar (makalenin ana sayfası hariç, sonraki sayfa 2 ile başlayacak şekilde) numaralandırılmalıdır.


Tablolar ve Şekiller

 • Tablolar aşağıda gösterildiği şekilde verilmelidir. Tablo başlığı tablonun üstüne, sola sayalı, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, Times News Roman 12 punto şeklinde yazılmalıdır. Tabloların altına kaynakları belirtilmelidir. Tablo özelliklerinden tercih edilen genişlik %100 olacak şekilde ayarlanmalıdır. (İstisnai durumlar hariç)
 • Tablo ismi, tablonun üzerine ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır.
 • Şekiller sayfayı ortalayacak şekilde (istisnai durumlar olabilir) verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altına, ortalı önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, Times News Roman 12 punto şeklinde yazılmalıdır. Şekillerin altına sola dayalı olacak şekilde kaynakları belirtilmelidir.


 • Metin İçi Alıntı ve Kaynakça

Yazarlar mümkün olduğunda dipnot kullanımından kaçınmalıdır. Dipnot kullanımı zaruri durumlarda ve ilk dipnottan başlamak üzere numaralandırarak vermeleri gerekmektedir.

Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük (11 punto) yazılmalıdır.

 

Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örnek: (Demirel, 2009).

 

Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış veya ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmış ise kaynak, sayfa numarasıyla beraber yazılır. Örnek: (Demirel, 2016:25)

 

KAYNAKÇA

Kaynakça başlığı, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, kalın, bütün harfleri büyük, sola dayalı ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır.

Atıf yapılan kaynakların yazılmasında, önce ve sonra 6 nk, tek satır aralığı, ikinci ve diğer satırlar 1 (bir) cm içerde, iki yana yassı ve APA kaynak kurallarına göre yazılmalıdır.

Örnek Kaynaklar;

Demirel, Y., Tohum, E. U., & Kartal, Ö. (2017). Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerine Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi18(1), 442-459.

Kutlu, A., "Modern, Milliyetçi ve Muhafazakar Bir Düşün Adamı: Peyami Safa", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Ocak 2018, 139-156

Yeşilyurt, Y. (2013). Hüseyin Hilmi Paşa’nın Yemen Valiliği ve Ona Yapılan Suikast. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM34(34), 257-285.

Esen, Ü. B., & Yıldırım, Ş. S. (2018). Yaratıcılık Endekslerinin Kıyaslanması ve Değerlendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar55(643), 9.

 

Kitap için

Yazar, Y. (Yıl). Eser Adı. Yayıncı, Yayın Yeri.

Yazar1, Y., & Yazar2, Y. (Yıl). Eser Adı. Yayıncı, Yayın Yeri.

Kitap Bölümü

Yazar, A. (Yıl). Bölüm Başlığı. Editör A. (Ed.), Eser Adı, Sayfa Aralığı. Yayıncı, Yayın Yeri.

Tez (Doktora ya da Yüksek Lisans)Alıntıları

Yazar Y. (Yıl). Tez Başlığı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. AAA Üniversitesi, Yayın Yeri Yıl.

Bidiri

Yazar Y. (Yıl). “Bildiri Başlığı”. Kongre veya Sempozyum Adı (Faaliyet Tarih Aralığı). ss-ss.

 

Bilimsel Dergide Makale

Yazar, Y. (Yıl). Eser Adı. Dergi Adı, (Sayı)Cilt, ss-ss.

Yazar1, Y., & Yazar2, Y. (Yıl). Eser Adı. Dergi Adı, (Sayı)Cilt, ss-ss

DOI’si olan makale

Yazar, Y. (Yıl). Eser Adı. Dergi Adı, (Sayı)Cilt, ss-ss. doi:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yazar1, Y., & Yazar2, Y. (Yıl). Eser Adı. Dergi Adı, (Sayı)Cilt, ss-ss. doi:xxxxxxxxxxxxxx

İnternetten yayınlananan dergide makale

Yazar1 Y. & Yazar2 Y. (Yıl). “Eser Adı”. Dergi Adı. Kaynak: http://www.xxxxxxxxxxx.xxx

Web Sitesi

Yazar, Y. (t.y.). Eser Başlığı. Erişim adresi: http://xxxxxxxxxxxx.xxx., Erişim Tarihi: xx.xx.xxxx

 

Bir arşivde yer alan mektup koleksiyonu

Yazaz, Y. (Yıl-Yıl). Mektuplaşma. Eser Adı (Kayıt Numarası). Arşivlendiği Yer, Ülke, Şehir.

 

Veri setleri, yazılımlar, ölçüm aletleri ve ekipmanlar

Hak sahibi, A. A. (Yıl). Programın adı (Sürüm numarası) [Form/şekil tanımı]. Yer: Üreticinin adı

 

Popüler dergi yazısı

Yazar, Y. (Yıl, Sayı). Dergi Adı. Yayıncı, ss-ss.

 

Gazete yazısı

Yazar, Y. (Yıl, gg Ay). Eser Başlığı. Gazete Adı, s.s 


Not: Daha ayrıntılı yazım bilgileri için Makale Yazım Şablonuna bakabilirsiniz.