Author Guidelines

Yazım kuralları şablonuna bu linkten http://dergipark.gov.tr/iibfdkastamonu/page/2722 ulaşabilirsiniz.