Telif Hakkı Devir Politikası

Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazar, kendi eseri üzerinde telif hakkına sahiptir ve yazısının ilk kez yayınlanma hakkı Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne devretmek zorundadır. Makalenin yayımlanması konusunda ise dergi editörü yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

  • Patent hakları,

  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,

  • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

  • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

  • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak pdf halinde Dergipark sistemi üzerinden makale gönderim aşamasında yüklenmelidir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmez.