International Journal of Accounting and Finance Researches
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-3540 | e-ISSN 2687-3540 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ahmet Vecdi CAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijafr


Dergimize gönderilen çalışmalar ithenticate intihal programından geçirilmekte ve benzerlik yüzdeleri makalelerin kapak sayfasında ilan edilmektedir.

Dergimiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde makale kabul etmektedir.

International Journal of Accounting and Finance Researches

ISSN 2687-3540 | e-ISSN 2687-3540 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ahmet Vecdi CAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijafr
Cover Image


Dergimize gönderilen çalışmalar ithenticate intihal programından geçirilmekte ve benzerlik yüzdeleri makalelerin kapak sayfasında ilan edilmektedir.

Dergimiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde makale kabul etmektedir.