International Journal of Accounting and Finance Researches
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2687-3540 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ahmet Vecdi CAN |


INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHES (IJAFR)

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UMFAD)
            Dergimizden haberler...

  • Dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. Sayımızda emeği geçen tüm yazar, hakem ve editör kurulu üyelerine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

International Journal of Accounting and Finance Researches

ISSN 2687-3540 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ahmet Vecdi CAN |
Cover Image


INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHES (IJAFR)

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UMFAD)
            Dergimizden haberler...

  • Dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. Sayımızda emeği geçen tüm yazar, hakem ve editör kurulu üyelerine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.