ISSN: 2667-5102
Founded: 2018
Publisher: Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute
Cover Image
       

"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda en az 1 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry

General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)

TAGEM Journals

Manuscript Submission