ISSN: 2667-5102
Founded: 2018
Period: Annually
Publisher: Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute
Cover Image
       

"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda en az 1 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

2020 - Volume: 3 Issue: 1

Research Article

1. İleri Kademe Bazı Soya Hatlarının Adana ve Şanlıurfa Lokasyonlarında Performanslarının Belirlenmesi

Research Article

2. Kureyş Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin Fenolojik, Pomolojik ve Ampelografik Özellikleri

Research Article

7. 2017 Yılında Yayınlanmış Yerfıstığı Agronomisi Makalelerinin Analizi

Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry

General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)

TAGEM Journals

Manuscript Submission