International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute |


"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research

ISSN 2667-5102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute |
Kapak Resmi


"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

Cilt 3 - Sayı 1 - 20 Haz 2020
 1. İleri Kademe Bazı Soya Hatlarının Adana ve Şanlıurfa Lokasyonlarında Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 16
  Pınar ÇUBUKÇU , Mehmet KARAKUŞ , Yasemin VURARAK , Ahmet Korhan ŞAHAR , Ümran AKGÜN YILDIRIM
 2. Kureyş Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin Fenolojik, Pomolojik ve Ampelografik Özellikleri
  Sayfalar 17 - 30
  Remzi KOKARGÜL , Erdoğan ÇÖÇEN , Hasan KOÇ , Yüksel SARITEPE
 3. Çukurova’da Ana Ürün Koşullarında Bazı Tanelik Mısır Çeşitlerinin Verim Performansının Belirlenmesi
  Sayfalar 31 - 38
  Recep AKGÜN , Tevrican DOKUYUCU
 4. Endonezya’da Ekonomik Öneme Sahip Yemeklik ve Yemlik Baklagillerin Tarımının Durumu
  Sayfalar 39 - 52
  Siti MAESAROH , Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ
 5. Süt Sığırlarında Erken Laktasyon Döneminde Besleme ve Üreme Hormonları Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 53 - 62
  Fülya SERT , Serap GÖNCÜ , Hasan RÜŞTÜ KUTLU
 6. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Reprodüktif Biyoteknolojik Yöntemlerin Gelişimi
  Sayfalar 63 - 82
  Uğur KARA , Tayfur BEKYÜREK
 7. 2017 Yılında Yayınlanmış Yerfıstığı Agronomisi Makalelerinin Analizi
  Sayfalar 83 - 95
  Deniz SEVİLMİŞ , Uğur SEVİLMİŞ , Yaşar Ahu ÖLMEZ , Recep AKGÜN
Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry
General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)
TAGEM Journals