International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-5102 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute |


"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda en az 1 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research

ISSN 2667-5102 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute |
Kapak Resmi


"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda en az 1 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry
General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)
TAGEM Journals