International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute |


(Türkçe / Turkish)

Welcome to IJEMAR

"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR) is a peer reviewed journal published biannually online by "Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute" of Turkey. This journal is designed for communication and disccussion of scientific activities mainly in agriculture. The journal publishes research articles, reviews, short communications, scientific comments, presentation of Universities and Research Institutes, teoric approaches to discuss issues related to agriculture and biology. Journal publishes both English and Turkish articles.

Main subcategories include but not limited to,

 • Field crops,
 • Horticulture,
 • Animal science,
 • Breeding,
 • Biotechnology,
 • Mechanisation,
 • Irrigation,
 • Pests, diseases and weeds and management,
 • Nutrient management,
 • Agronomy,
 • Natural genetic resources,
 • Energy,
 • Ecology,
 • Environment,
 • Pollution,
 • Animal nutrition,
 • Physiology,
 • Biotic and abiotic stress,
 • Food sciences,
 • Quality,
 • Global warming,
 • Economics,
 • Biodiversity,
 • Microbiology,
 • Biomaterials,
 • Bioenergy,
 • Genetics,
 • Genomics,
 • Bioinformatics,
 • Systems biology,
 • Veterinary sciences,
 • Entomology,
 • Toxicology,
 • Evolutionary biology,
 • Search and research strategies,
 • Information processing,
 • Water conservation,
 • Synthetic biology,
 • Rural deveopment,
 • Molecular biology,
 • Algaes
 • and systematics.

IJEMAR is designed to publish articles 2 times in a year targeting to speed up presentation of your valuable studies to the international scientific community without any fee. IJEMAR accepts research articles up to 20 pages and reviews without any page limit. We offer opportunity to increase citations of your articles by Dergipark ready digital solutions. We help researchers to empower knowledge, make new discoveries and collaborate with their colleagues.

Please visit Instructions for Authors link to see the IJEMAR style before submitting your manuscripts.

Please use Submit a Manuscript link to send us your manuscrits, firstly to be checked by our editors. Manuscripts adopted to our journal style will then be fastly sent to our international reviewers.

Reviewed and accepted manuscripts will be published in the following issue.

IJEMAR is waiting for you to submit your manuscripts.

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research

ISSN 2667-5102 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute |
Kapak Resmi


(Türkçe / Turkish)

Welcome to IJEMAR

"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR) is a peer reviewed journal published biannually online by "Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute" of Turkey. This journal is designed for communication and disccussion of scientific activities mainly in agriculture. The journal publishes research articles, reviews, short communications, scientific comments, presentation of Universities and Research Institutes, teoric approaches to discuss issues related to agriculture and biology. Journal publishes both English and Turkish articles.

Main subcategories include but not limited to,

 • Field crops,
 • Horticulture,
 • Animal science,
 • Breeding,
 • Biotechnology,
 • Mechanisation,
 • Irrigation,
 • Pests, diseases and weeds and management,
 • Nutrient management,
 • Agronomy,
 • Natural genetic resources,
 • Energy,
 • Ecology,
 • Environment,
 • Pollution,
 • Animal nutrition,
 • Physiology,
 • Biotic and abiotic stress,
 • Food sciences,
 • Quality,
 • Global warming,
 • Economics,
 • Biodiversity,
 • Microbiology,
 • Biomaterials,
 • Bioenergy,
 • Genetics,
 • Genomics,
 • Bioinformatics,
 • Systems biology,
 • Veterinary sciences,
 • Entomology,
 • Toxicology,
 • Evolutionary biology,
 • Search and research strategies,
 • Information processing,
 • Water conservation,
 • Synthetic biology,
 • Rural deveopment,
 • Molecular biology,
 • Algaes
 • and systematics.

IJEMAR is designed to publish articles 2 times in a year targeting to speed up presentation of your valuable studies to the international scientific community without any fee. IJEMAR accepts research articles up to 20 pages and reviews without any page limit. We offer opportunity to increase citations of your articles by Dergipark ready digital solutions. We help researchers to empower knowledge, make new discoveries and collaborate with their colleagues.

Please visit Instructions for Authors link to see the IJEMAR style before submitting your manuscripts.

Please use Submit a Manuscript link to send us your manuscrits, firstly to be checked by our editors. Manuscripts adopted to our journal style will then be fastly sent to our international reviewers.

Reviewed and accepted manuscripts will be published in the following issue.

IJEMAR is waiting for you to submit your manuscripts.

Cilt 2 - Sayı 2 - 17 Ara 2019
 1. Yüreğir Ovasında Tarımsal İşletmeler İçin Fotovoltaik Piller ile Elektrik Üretiminde En Uygun Eğim Açısının Belirlenmesi ve Modellenmesi
  Sayfalar 1 - 24
  Emin BİLGİLİ , Adil AKYÜZ
 2. “Levent” Kayısı Çeşidinin Döllenme Biyolojisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 25 - 35
  Erdoğan ÇÖÇEN , Adnan CANBAY , Mehmet ÖZELÇİ , Yüksel SARITEPE , Yusuf BAYINDIR , Duygu ÖZELÇİ
 3. Ketencik (Camelina sativa) Tarımı
  Sayfalar 36 - 62
  Uğur SEVİLMİŞ , Mehmet Emin BİLGİLİ , Şerif KAHRAMAN , Seyithan SEYDOŞOĞLU , Deniz SEVİLMİŞ
 4. Farklı Canlı Ağırlıklarda Besiye Alınan İthal Melez Tosunların Besi Performansı Karşılaştırması
  Sayfalar 63 - 72
  Serap GÖNCÜ , Sibel BOZKURT , Mustafa BUCAK
 5. Taban Suyu Seviye ve Tuzluluk Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İzlenmesi ve Değerlendirmesi: Doğankent-Adana Örneği
  Sayfalar 73 - 83
  Nigar ANĞIN , Volkan ÇATALKAYA
 6. İkinci Ürün Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Saptanması
  Sayfalar 84 - 93
  Yasin KORKMAZ , Sait AYKANAT , Uğur SEVİLMİŞ
 7. Özlüce Baraj Gölü’nün Trofik Durumunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 94 - 105
  Mehmet KÜÇÜKYILMAZ , Gürel NEDİM ÖRNEKÇİ , Gökhan KARAKAYA , Nurten ÖZBEY , Gülden ARISOY , Aylin KOÇALMIŞ
 8. Türkiye ve Dünyada Tarımsal Değişimler
  Sayfalar 106 - 120
  Yasemin VURARAK
 9. Soyada Kök Uzaması ve Çevresel Faktörlerle Etkileşimi
  Sayfalar 121 - 135
  Uğur SEVİLMİŞ , Deniz SEVİLMİŞ , Yaşar Ahu ÖLMEZ
 10. Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Buğdayda Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 136 - 144
  Sait AYKANAT , Hasan Ali KARAAĞAÇ , Hatun BARUT , Uğur SEVİLMİŞ
 11. Süt Sığırlarında Besleme Stratejilerinin Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkileri
  Sayfalar 145 - 165
  Şerife ERGÜL , Atalay ERGÜL , Serap GÖNCÜ
 12. Çukurova’da İkinci Ürün Koşullarında Bazı Tanelik Mısır Çeşitlerinin Verim Performansının Belirlenmesi
  Sayfalar 166 - 175
  Recep AKGÜN , Tevrican DOKUYUCU , Uğur SEVİLMİŞ
 13. Doğrudan Soya Ekiminde Tohum Yatağına Uygulanan Farklı Sıkıştırma Basınçlarında Ekim Başarısı ve Tane Verimindeki Değişimler
  Sayfalar 176 - 189
  Mehmet Emin BİLGİLİ , Orhan KARA , Uğur SEVİLMİŞ
Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry
General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)
TAGEM Journals