ISSN: 2667-5102
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yıllık
Yayıncı: Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute
Kapak Resmi
       

"International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research" (IJEMAR), Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda en az 1 kez online olarak basılan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. 

2020 - Cilt: 3 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. İleri Kademe Bazı Soya Hatlarının Adana ve Şanlıurfa Lokasyonlarında Performanslarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

2. Kureyş Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin Fenolojik, Pomolojik ve Ampelografik Özellikleri

Araştırma Makalesi

4. Endonezya’da Ekonomik Öneme Sahip Yemeklik ve Yemlik Baklagillerin Tarımının Durumu

Araştırma Makalesi

5. Süt Sığırlarında Erken Laktasyon Döneminde Besleme ve Üreme Hormonları Arasındaki İlişkiler

Araştırma Makalesi

7. 2017 Yılında Yayınlanmış Yerfıstığı Agronomisi Makalelerinin Analizi

Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry

General Directorate of Agricultural Research and Policies (GDAR)

TAGEM Journals

Manuscript Submission