International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9373 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği | http://www.intjces.com/


Announcement: 6th International Conference on Science, Culture, and Sport will be held in Lviv, Ukraine, with the support of Lviv State University of Physical Culture and Ivan Franko National Universities on 25-27 April 2018. Early registrations will close on the 1st of March, 2018. See details at www.iscs-conference.org 

IntJCES (e-ISSN: 2548-9373) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) by ISCSA and operates on Open Access conditions.

ISCSA is glad to invite you all to submit your educational researches in our new journal, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). As being a young association, but having very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of educational sciences.

We invite high quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on educational sciences in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations.

IntJCES is indexed and listed in Index Copernicus, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, Turkish Education Index, DRJI, ESJI, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Service, Open Access Journals, and also submitted to many international indexing services for revision

International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES)

e-ISSN 2458-9373 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği | http://www.intjces.com/
Cover Image


Announcement: 6th International Conference on Science, Culture, and Sport will be held in Lviv, Ukraine, with the support of Lviv State University of Physical Culture and Ivan Franko National Universities on 25-27 April 2018. Early registrations will close on the 1st of March, 2018. See details at www.iscs-conference.org 

IntJCES (e-ISSN: 2548-9373) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) by ISCSA and operates on Open Access conditions.

ISCSA is glad to invite you all to submit your educational researches in our new journal, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). As being a young association, but having very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of educational sciences.

We invite high quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on educational sciences in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations.

IntJCES is indexed and listed in Index Copernicus, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, Turkish Education Index, DRJI, ESJI, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Service, Open Access Journals, and also submitted to many international indexing services for revision

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Last Issue
Volume 6 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Taekwondo Sporcuları Üzerine Yapılmış Psikolojik Çalışmaların Sistematik Derlemesi
  Pages 603 - 614
  Abdulaziz SELUCİK, Ahmet Naci DİLEK
 2. UZAMSAL YETENEK İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK VE METODOLOJİK EĞİLİMLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 661 - 679
  Aysun İPEKOĞLU, İ̇brahim KEPCEOĞLU, Abdullah BİBER
 3. Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem ve Sonrası: 2020’den Sonra
  Pages 680 - 691
  Kübra KIRAÇ
 4. Basketbol ve Futbol Seyircilerinin Taraftar Özdeşleşme Düzeyi, İletişim Becerisi Ve Saldırganlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 243 - 264
  Berna CAN, Kübra KENDİRLİ, Ercan POLAT
 5. Book Review: Enriching Teaching and Learning Environments with Contemporary Technologies
  Pages 265 - 271
  Can GÜLDÜREN
 6. Cumhuriyet Döneminde Bartın’da Modern Spor Faaliyetlerinin Temellerini oluşturan Bartın Halkevi Spor Komitesi Raporları (1935 – 1951)
  Pages 272 - 285
  Betül AYHAN, Taner BOZKUŞ
 7. Çocukların Sosyal Medya Kullanım Durumları ve Sosyal Medyanın Çocukların Duygu Durumları Üzerine Etkisi
  Pages 286 - 302
  Alev ÜSTÜNDAĞ
 8. Dengenin Belirlenmesinde Anaerobik Performansın Rolü
  Pages 303 - 314
  Recep AYDIN
 9. Effect of Heart Health Attitudes of Children on Their Physical Activity Level and Participation to Sport
  Pages 315 - 324
  Mustafa AKIL, Elif TOP
 10. Elit Sporcular ile Sedanterlerin Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 325 - 337
  Menderes KABADAYI, Selmani ABIŞ, Ali Kerim YILMAZ, Özgür BOSTANCI, Kenan ŞEBİN
 11. Farklı Disiplinlerdeki Öğrencilerin İşsizlik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 338 - 356
  Aliye MENEVŞE, Ahmet Faruk ŞEKER
 12. Futbol Hakemlerinin Sporun Ahlaki İklimine İlişkin Görüşleri
  Pages 357 - 378
  Özer YILDIZ, Mehtap YILDIZ
 13. Futbolda Yapay Sinir Ağları Modeli İle Lig Sıralaması Tahmini
  Pages 379 - 391
  Faruk KILIÇ, Hasan AKA, Zait Burak AKTUĞ
 14. Güreşçilerde Zihinsel Dayanıklılık, Öz Yeterlik İnancı ve Sportif Kendine Güven Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 392 - 406
  Serdar KOCAEKŞİ, Irmak ÖZBAY YILDIRIM
 15. Hadîs Metinlerinin Tedvîn ve Tasnîfinde Önemli Bir Yere Sahip Olan “er-Rıhle fî Talebi’l-Hadîs”in Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 407 - 423
  Erdoğan KÖYCÜ
 16. İbnu’n-Nefîs’in Hayatı Eserleri ve “el-Muhtasâr fi İlmi Usûli’l-Hadîs” Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülâhazalar
  Pages 424 - 437
  Erdoğan KÖYCÜ
 17. Kara Antrenmanı yapan ve Yapmayan Yüzücülerin Öz-yeterlik ve Sportif Kendine Güven Durumlarının İncelenmesi
  Pages 438 - 445
  Canan ERTOĞAN, Serdar KOCAEKŞİ
 18. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Okuryazarlıklarının İncelenmesi
  Pages 446 - 456
  Recep CENGIZ, Sinan Erdem SATILMIŞ
 19. Lisans Düzeyinde Spor Eğitimi Alan ve Almayan Örgün Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik İle Başarı İhtiyacı Güdüsü Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 457 - 472
  Fırat ÇETİNÖZ, Ayşenur TIRAŞ, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL
 20. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Akademik Benlik Saygıları ile Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 473 - 494
  Merve MERCAN, Saide ÖZBEY
 21. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımındaki Fayda ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 495 - 506
  Buse GÜLDÜR, Fatih YAŞARTÜRK
 22. Okul Yöneticilerinin Epistemolojik İnançları ile Politik Beceriler Arasındaki İlişki
  Pages 507 - 523
  Yasemin GÜL BİÇER, Mustafa ÖZGENEL
 23. Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Alım Görüşmelerine Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 524 - 537
  Bekir ÇAR, Serkan KELEŞOĞLU, Saliha Hilal YARAR
 24. Park-Rekreasyon Alan Seçimi Ve Kullanım Kısıtlayıcıları Ölçeği (P-RASVKKÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 538 - 557
  Melike ESENTAŞ, Pınar GÜZEL, Özge YAVAŞ TEZ
 25. SEDANTER KADINLARA UYGULANAN 8 HAFTALIK GENEL CİMNASTİK ANTREMANLARININ BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
  Pages 558 - 565
  Hülya ANT, Taner BOZKUŞ, Mine TURGUT
 26. Spor Eğitimli Öğrencilerde Sürekli Öfke-Öfke ifade Tarz durumlarının Araştırılması
  Pages 566 - 575
  Ahmet Naci DİLEK, Osman İMAMOĞLU
 27. Spor Lisesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi
  Pages 576 - 587
  Bahar GÜLER, Mücahit DURSUN, Mehmet GUNAY
 28. Spor Taraftarlarının İnternetten Spor Ürünleri Satın Alma Davranışları, İhtiyaç Doyumu ve Algıladıkları Risk Üzerine Bir Analiz
  Pages 588 - 602
  Emre DÖNMEZ, Kadir YILDIZ, Ercan POLAT
 29. The Incorporation of Action Research into Teacher Education: Perspectives and Challenges (A Case study of teachers and MA students in ENS-Bouzareah)
  Pages 615 - 630
  Amina HAMDOUD
 30. Türk Milli Takımında Yer Alan Boksörlerin Denge ile Çeviklik Performansları Arasındaki İlişki
  Pages 631 - 638
  Mehmet GÖKTEPE
 31. Türkiye Hokey Milli Takımının 2018 Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası performansının farklı değişkenler açısından analizi
  Pages 639 - 648
  Serkan ŞEN, Kemal GÖRAL
 32. UEFA Şampiyonlar Liginde Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlikle Sonuçlanan Müsabakaların Teknik, İstatistik ve Hareket Analizi Açısından Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 649 - 660
  Oğuz GÜRKAN, Yılmaz YÜKSEL, Göktuğ ERTETİK
 33. YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Pages 692 - 700
  Ali Gürel GÖKSEL, Çağdaş CAZ
FORMS