International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9373 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği | http://www.intjces.com/


Announcement: 6th International Conference on Science, Culture, and Sport will be held in Lviv, Ukraine, with the support of Lviv State University of Physical Culture and Ivan Franko National Universities on 25-27 April 2018. Early registrations will close on the 1st of March, 2018. See details at www.iscs-conference.org 

IntJCES (e-ISSN: 2548-9373) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) by ISCSA and operates on Open Access conditions.

ISCSA is glad to invite you all to submit your educational researches in our new journal, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). As being a young association, but having very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of educational sciences.

We invite high quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on educational sciences in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations.

IntJCES is indexed and listed in Index Copernicus, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, Turkish Education Index, DRJI, ESJI, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Service, Open Access Journals, and also submitted to many international indexing services for revision

International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES)

e-ISSN 2458-9373 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği | http://www.intjces.com/
Cover Image


Announcement: 6th International Conference on Science, Culture, and Sport will be held in Lviv, Ukraine, with the support of Lviv State University of Physical Culture and Ivan Franko National Universities on 25-27 April 2018. Early registrations will close on the 1st of March, 2018. See details at www.iscs-conference.org 

IntJCES (e-ISSN: 2548-9373) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) by ISCSA and operates on Open Access conditions.

ISCSA is glad to invite you all to submit your educational researches in our new journal, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES). As being a young association, but having very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of educational sciences.

We invite high quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on educational sciences in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations.

IntJCES is indexed and listed in Index Copernicus, J-Gate, Google Scholar, Research Bible, Turkish Education Index, DRJI, ESJI, Journals Impact Factor, Scientific Indexing Service, Open Access Journals, and also submitted to many international indexing services for revision

Volume 6 - Issue 1 - Jun 26, 2020
 1. Tenis Temalı Fitness Egzersizlerinin Orta Yaş Sedanter Bireylerin Motor Becerilerine Etkisi
  Pages 1 - 12
  Selami YÜKSEK , Halit ŞAR , Vedat AYAN , Cengiz ÖLMEZ , Fatih GÜR
 2. Okçuların Rekabet Ortamında Kullandıkları Zihinsel Antrenman Becerilerinin Sıralama Atış Skorlarına Etkisi
  Pages 13 - 29
  Zübeyde CANKURTARAN
 3. Hentbol Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre Karar Verme Stillerinin İncelenmesi
  Pages 30 - 47
  Kürşad DÖNMEZ , Fatih ÖZGÜL
 4. Fitness Katılımcılarının Spor Salonlarındaki Hizmet Kalitesi ve Serbest Zaman Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 48 - 62
  Rahmi CENGİZ , Fatih YAŞARTÜRK
 5. HALK DANSÇILARININ İMGELEME VE OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
  Pages 63 - 79
  Cansu SELECİLER , Mutlu TÜRKMEN
 6. KIRGIZİSTAN’DA TOKUZ KORGOL OYUNUNUN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE POPÜLARİTESİ
  Pages 80 - 88
  Bilal DEMIRHAN
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
  Pages 89 - 111
  Asuman SARACALOĞLU , Mehmet ALTIN
 8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 112 - 126
  Ali ÖZKAN
 9. Covid 19 Salgını Döneminde Egzersizin Yaşam Kalitesine Etkisi
  Pages 127 - 135
  Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ , Erdal ZORBA , Yunus Emre ÇİNGÖZ
 10. Korunma İhtiyacı Olan Çocuklar Hakkında Spor Değişkeniyle Yapılan Çalışmalar
  Pages 136 - 145
  Hasan Ceyhun CAN , Murat OZAN
 11. Triatlon Sporcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Karar Verme Stilleri ile İlişkisinin İncelenmesi
  Pages 146 - 160
  Burcu GÜVENDİ , Hasan Ceyhun CAN , Ayşe TÜRKSOY IŞIM
 12. Modifiye Edilmiş Oyunlarla Tasarlanan Tenis Liginin Tenisçilerin Gelişimine Etkisi
  Pages 161 - 184
  Halit ŞAR , Selami YÜKSEK , Vedat AYAN
 13. Türk-Hindistan Çalışmaları: Spor Bilimleri ve Diğer Alanlar ile İlgili Bazı İncelemeler
  Pages 185 - 200
  Pınar YAPRAK KEMALOĞLU
 14. Profesyonel Türk Futbolcularının Covid-19 Nedeniyle Ertelenen Maçların Başlaması Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Pages 201 - 221
  Ersin AFACAN , Zeynep ONAĞ
 15. SPOR LİSESİ FUTBOL VE HENTBOL TAKIMI OYUNCULARININ SEÇİLİ FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 222 - 232
  Ozan ESMER , İzzet KARAKULAK
 16. Üniversite Öğrencilerinin Huzur Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 233 - 242
  Okan Burçak ÇELİK
Formlar