Aim

International Review of Economics and Management dergisi; ekonomi, yönetim, finans ve işletme bilim dallarındaki tüm konuların tartışıldığı akademik bir platform sunan, uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Başlıca amacı, dergi kapsamındaki konularda fikri çoğulculuğu desteklemek ve kaliteli makalelere hızlı erişim imkânı sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, dergi açık erişim politikası izlemekte ve dergi içeriğini bedava ulaşılabilir kılmaktadır. Yayın amaçlı gönderilen araştırmalar teorik veya ampirik olabilir. Öngörülen kaliteye sahip inceleme yazıları da yayın için kabul edilmektedir. Dergi yılda iki kez yayınlanır.

  • International Review of Economics and Management'te gönderilen yazılar, yayınlanmak üzere başka bir dergiye sunulmamış olmalıdır. Gönderilen bütün makaleler özgün çalışma olmalı ve önceki ilgili bütün çalışmaları tanıtmış ve atıf yapmış olmalıdır.
  • Yazılar Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir.
  •  “Açık Erişim” politikamızla uyumlu olarak, gönderilen çalışmalardan herhangi bir sunum ücreti talep edilmemektedir.


Scope

International Review of Economics and Management (IREM)  İşletme, Ekonomi, Yönetim ve Finansın tüm alt alanlarında çalışma kabul etmektedir.