Recent Period Turkish Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-9720 | e-ISSN 2547-9679 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Istanbul University | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/rpts/homeRecent Period Turkish Studies - Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları is the official publication of Istanbul University Institute of Ataturk’s Principles and Reforms. It is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published two times a year in June and December. It was founded in 2002. 

The journal publishes original articles and studies from the disciplines of history, History of the Republic of Turkey, Atatürk’s Principles and History of Turkish Reforms, Ottoman History, sociology, literature, art history, law, political science and economics within the framework of Modern Turkish and World History. Thus it serves as a bridge between the world of science and academicians at the national and international levels. The objective of the journal is to contribute to science by publishing research articles and reviews in Turkish and English.

The journal publishes, research articles and reviews evaluating and criticizing the studied subjects and presenting new and remarkable opinions on the basis of a rich bibliography. Translations related to the field and texts of unpublished papers that were previously presented at a scientific congress; introductory letters about treatises, personalities and scientific activities  about the Turkish National Campaign and Republic of Turkey are included in the journal as well.

Recent Period Turkish Studies

ISSN 1304-9720 | e-ISSN 2547-9679 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Istanbul University | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/rpts/home
Cover ImageRecent Period Turkish Studies - Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları is the official publication of Istanbul University Institute of Ataturk’s Principles and Reforms. It is an open access, peer-reviewed, scholarly journal published two times a year in June and December. It was founded in 2002. 

The journal publishes original articles and studies from the disciplines of history, History of the Republic of Turkey, Atatürk’s Principles and History of Turkish Reforms, Ottoman History, sociology, literature, art history, law, political science and economics within the framework of Modern Turkish and World History. Thus it serves as a bridge between the world of science and academicians at the national and international levels. The objective of the journal is to contribute to science by publishing research articles and reviews in Turkish and English.

The journal publishes, research articles and reviews evaluating and criticizing the studied subjects and presenting new and remarkable opinions on the basis of a rich bibliography. Translations related to the field and texts of unpublished papers that were previously presented at a scientific congress; introductory letters about treatises, personalities and scientific activities  about the Turkish National Campaign and Republic of Turkey are included in the journal as well.

Issue 39 - Jun 29, 2021
 1. Mülki ve Askerî Görevlilerin Raporlarına Göre Yunan İşgali Altında Balıkesir (1920-1922)
  Pages 1 - 37
  Serap SUNAY
 2. Cihâd-ı Ekber Bağlamında I. Dünya Savaşı’nda Libya’da Türk-Alman-İtalyan Faaliyetleri ve Senûsî Direnişi
  Pages 39 - 74
  Yusuf AYDIN
 3. Tabip Tuğgeneral Mustafa Nahit Tunaşar (1890-1970); Askerî ve Sivil Yaşamı, Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri
  Pages 75 - 106
  Rıdvan BAL
 4. Mütareke Döneminde Asri Kadın Cemiyeti’nin Faaliyetleri
  Pages 107 - 133
  Nuray ÖZDEMİR
 5. Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in Yeni Türk Alfabesinin Öğretilmesi İçin Yürüttüğü Faaliyetler
  Pages 135 - 155
  Fahri KILIÇ
 6. İspanya ve Portekiz’in Türkiye’deki Sefarad Musevilerini Tekrar Kendi Vatandaşlığına Alma Çabaları
  Pages 157 - 187
  Reyhan GÜLŞEN
 7. Millî Korunma Kanunu’nun Ceza Hükümleri ve Demokrat Parti Döneminde Uygulanması
  Pages 189 - 228
  Aydın DOĞU
 8. Romanya Kraliçesi Maria’nın 1930 Yılı Türkiye Ziyaretleri’nin Ulusal Basına Yansımaları
  Pages 229 - 249
  Gülşah ESER
 9. Post-Komünist Süreçte Başmüftülük ve Bulgaristan Türklerinin Dinî Hürriyetleri
  Pages 247 - 287
  Ali HÜSEYİNOĞLU, Hayri EMİN
 10. Yeni Osmanlıcılığa İdeolojik Destek Mi, Türk Modernleşmesinin Kapsamlı Çözümleme Çabası Mı? Kemal H. Karpat’ın Tarih Yazıcılığı
  Pages 289 - 302
  Fahri YETİM
 11. Murat Arslan, Süleyman Demirel, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, 1. Baskı, 271 s.
  Pages 303 - 309
  Süleyman AŞIK
 12. V. Türkan Doğruöz, Milli Mücadele Yıllarında Kırklareli, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2021, 413 s.
  Pages 311 - 315
  Nesrin AKKOR
Creative Commons

88x31.png