Journal Boards

Chairman of The Editorial Board

Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-0752-6799 Türkiye Web
Strategy, Tourism Management

Editor in Chief

Assoc. Prof. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8420-8228 Türkiye Web
Tourism Planning, Tourism Management

Assistant Editors

Assoc. Prof. Dr. Serkan ŞENGÜL Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0003-4615-1982 Türkiye
Tourism, Gastronomy, Sustainable Tourism, Tourist Behaviour and Visitor Experience, Tourism Marketing, Tourism Planning, Tourism Management
Res. Assist. Veli CEYLAN SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0001-7098-7777 Türkiye Web
Nutrition and Dietetics, Sociology, Tourism, Gastronomy, Tourism (Other)

Section Editors

Prof. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 0000-0003-1703-8067 Türkiye Web
Hospitality Management, Tourism, Tourism Marketing, Tourism Management
Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü 0000-0002-6368-0969 Türkiye Web

1959 yılında Trabzon Of'ta doğru. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1977 de girdiği (Bugünkü Gazi-AHBVU) o zamanki adıyla AİTİA-MBMYO - İşletme ve Muhasebe Bölümünü 1981'de tamamladı, 1982-1983 yıllarında askerlik hizmetini tamamladı. 1983-1984 yıllarında Ankara'da özel sektörde çalıştı. Kasım 1984'de İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya MYO'ya idari görevli olarak atandı.  İstanbul Ünv. SBE Turizm Anabilim Dalında 1987'de başladığı Yüksek Liisans eğitimini 1989'da tamamladı. 1990 Yılında aynı enstitüde başladığı Turizm alanındaki doktora öğrenimini 1994'de tamamladı. 1989 yılında İTÜ- Sakarya MYO Turizm İşletmeciliği Bölümünde Öğr. Gör. olarak atandı. 1992 de kurulan Sakarya Üniversitesi Sakarya MYO Turizm Programına Dr. Öğr. Gör. olarak görevine devam etti. 1988 yılında aynı Üniversitenin Sapanca MYO'ya Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000 Yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne Yardımcı Doçent, 2012 de kurulan İşletme Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 2014 Yılında Üniversiteler Arası Kurul sınavları sonucu DOÇENT unvanını aldı ve ardından aynı fakültede Doçent kadrosuna atandı. 2016 yılında kurulan SAÜ- Turizm Fakültesine DOÇENT olarak atandı. 2018 yılında Sakarya Üniversitesinin bölünmesi ile yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümüne atandı. 2020 yılında aynı fakültenin Turizm Rehberliği Bölümüne PROFESÖR olarak atanmış olup evli ve üç çocukludur. yaklaşık 40 yıllık eğitim ve öğretim hayatında, Bölüm Program Başkanlığı, Müdür Müdür yardımcılıkları, Anabilim Dalı başkanlıkları, Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Burhanettin Zengin 10 civarında projede görev almış, 12 si yüksek lisans 32 si yüksek lisans olmak üzere 44 lisansüstü tez yöneticiliği yapmıştır. Bu süre zarfında SSCI, ESCI, Uluslararası alan indeksli, ulusal hakemli dergiler ile kongre ve konferenslarda sunulmuş ve yayımlanmış, yine ulusal ve uluslararası kitap ve bölm yazarlıkları olmak üzere toplam 270'e yakın bilimsel eseri mevcuttur. Uzmanlık alanları arasında Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Rehberlik, Turizm Pazarlaması, Turizm Muhasebe ve Finansı gibi alanlar yer almaktadır.

Tourism Economics, Tourism, Tourism Marketing
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Balıkesir Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY Washington State University United States
Prof. Dr. Kemal BİRDİR MERSIN UNIVERSITY Türkiye
Hospitality Management, Tourism, Sustainable Tourism
Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0681-6137 Türkiye
Sustainable Development, Tourism Economics, Gastronomy, Tourism Management
Prof. Dr. Muammer MESCİ düzce üniversitesi 0000-0002-3053-3954 Türkiye
Tourism Economics, Cultural Heritage Tourism, Visitor and Audience Studies, Tourism
Prof. Dr. Orhan BATMAN SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7186-7064 Türkiye
Hospitality Management, Sustainable Tourism, Tourism Planning, Tourism Management
Prof. Dr. Said KINGIR SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hospitality Management, Tourism, Tourism Management
Prof. Dr. Şenol ÇAVUŞ SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tourism, Tourism Management
Prof. Dr. Şevki ULEMA Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0002-5874-8797 Türkiye Web
Tourism, Tourism Marketing, Tourism Management
Assoc. Prof. Dr. Emin ARSLAN TOKAT GAZIOSMANPASA UNIVERSITY 0000-0003-1592-8162 Türkiye Web
Hospitality Management, Sustainable Tourism, Gastronomy Tourism
Assoc. Prof. Dr. Fatih TÜRKMEN Karabük University Safranbolu Tourism Faculty Safranbolu/KARABÜK 0000-0001-6716-7399 Türkiye
Tourism, Gastronomy, Tourism Management
Assoc. Prof. Dr. Hakan KENDİR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1356-1339 Türkiye Web
Hospitality Management, Tourism, Sustainable Tourism, Tourism Management, Gastronomy Tourism
Assoc. Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU Gaziantep Üniveristesi Türkiye Web
Tourism
Assoc. Prof. Dr. Serkan ŞENGÜL Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0003-4615-1982 Türkiye
Tourism, Gastronomy, Sustainable Tourism, Tourist Behaviour and Visitor Experience, Tourism Marketing, Tourism Planning, Tourism Management

Language Editors

Asst. Prof. Dr. Akif GÖKÇE SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-7204-6601 Türkiye Web
Hospitality Management, Tourism, Sustainable Tourism, Tourism Planning, Tourism Management
Asst. Prof. Dr. Didar SARI ÇALLI SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5517-2924 Türkiye
Tourism Economics, Tourism Policy, Tourism

Editorial Assistants

Res. Assist. Mustafa İnanç KAPUCUOĞLU SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-1051-1934 Türkiye
Tourism
Asst. Prof. Dr. Vahit Oğuz KİPER Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0001-5558-2341 Türkiye Web
Tourism Policy, Strategic, Metropolitan and Regional Planning, Sustainable Tourism, Tourism Planning, Tourism Management
Res. Assist. Oğuz ÇOLAK SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0003-2917-3426 Türkiye
Sustainable Tourism, Tourism Management, Environmental Management in Tourism