Owner

Assoc. Prof. Dr. Mehmet BULGEN

Turkey
mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Subjects: Religion,Kalam,Social Science,Philosophy
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Editors

Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR

Turkey
ahmetmekin@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0030-8297
Subjects: Kalam
Institution: Necmettin Erbakan University

Dr. Hasan CANSIZ

Turkey
hcansiz@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6144-7784
Subjects: Religion,Basic Islamic Studies,Kalam
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Ömer SADIKER

Turkey
01sadiker@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7937-1901
Subjects: Religion,Kalam
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Sibel KAYA

Turkey
sibelkaya@erciyes.edu.tr
Subjects: Kalam
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Field Editors

Ali Fikri YAVUZ

Turkey
afyavuz@istanbul.edu.tr
Subjects: Religion,Philosophy
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Bilal KIR

Turkey
bilal_086@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Hamdi AKBAŞ

Turkey
hamdiakbas83@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: Çukurova Ü. İlahiyat F.

Harun ASLAN

Turkey
harunilahiyat04@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Mehmet Akif CEYHAN

Turkey
eylul980@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-8709-3833
Subjects: Religion,Kalam
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Res. Assist. Kamile AKBAL

Turkey
kamileakbal@hotmail.com
Subjects: Religion,Kalam
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Res. Assist. Muhammed Bilal GÜLTEKİN

Turkey
mbilalgultekin@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3808-3748
Subjects: Kalam
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Res. Assist. Muhammed Mustafa SANCAR

Turkey
sncr.mustafa@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4856-5820
Subjects: Religion,Islamic Sects,Kalam
Institution: Siirt Üniversitesi, Kelam Anabilim Dalı

Res. Assist. Mustafa BORSBUĞA

Turkey
mustafa.borsbuga@asbu.edu.tr
Subjects: Religion,Social Science,Philosophy
Institution: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Oğuz BOZOĞLU

Turkey
oguzzbozoglu@gmail.com
Subjects: Kalam
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Res. Assist. Özkan ŞİMŞEK

Turkey
zkansimsek@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Recep ERKMEN

United States
recep.erkmen@nyu.edu
Subjects: Religion,Social Science,Philosophy
Institution: Indiana University

Semra CEYLAN

Turkey
semraceylan19@gmail.com
Subjects: Religion,Social Science
Institution: Ankara Üniversitesi

Res. Assist. Sercan YAVUZ

Turkey
sercanyavuz2654@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9074-7463
Subjects: Islamic Sects,Kalam
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sezgin ELMALI

Turkey
sezginelmali@gmail.com
Subjects: Religion,Kalam
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tuğba GÜNAL

Turkey
t_gunal@hotmail.com
Subjects: Religion,Social Science,Physical Anthropology and Paleoanthropology
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM ANABİLİM DALI

Doctoral Zeliha ULUYURT

Turkey
zelihauluyurt89@gmail.com
Subjects: Kalam
Institution: McGill University Institute of Islamic Studies

Editorial Board

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet BULĞEN (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ (Karabük Üniversitesi)

Dr. Abdullah DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Mohammed Basil ALTAIE (Yarmouk University - Jordan)

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Ebrahim MOOSA (University of Notre Dame - USA)

Prof. Dr. Said Mukhtar OKILOV (International Islamic Academy - Uzbekistan) 

Doç. Dr. Hüseyin MARAZ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ASLAN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahsum AYTEPE (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Muzaffer BARLAK (Sinop Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman DEMİR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Abzhalov Sultanmurat UTESHOVICH (Al-Farabi Kazakh National University - Kazakhstan)

Dr. Ahmed Abdel MEGUID (Syracuse University - USA)

Dr. Mehmet Akif CEYHAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet BULGEN

Turkey
mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Subjects: Religion,Kalam,Social Science,Philosophy
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Selim YILMAZ

Turkey
s.mutekellim@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2346-804X
Subjects: Religion,Kalam
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Abdullah DEMİR

Turkey
abdillahdemir@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7825-6573
Subjects: Religion,Kalam
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT

Turkey
temelyesilyurt@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1129-5206
Subjects: Kalam
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

Turkey
ozdemirmetin@hotmail.com
Subjects: Religion,Kalam
Institution: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ebrahim MOOSA

United States
emoosa@gmail.com
Subjects: Religion
Institution: Notre Dame University

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin MARAZ

Turkey
huseyinmaraz78@hotmail.com
Subjects: Kalam
Institution: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. İbrahim ASLAN

Turkey
aslanteolog@hotmail.com
Subjects: Kalam
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Asst. Prof. Dr. Muzaffer BARLAK

Turkey
muzaffer_barlak@hotmail.com
Subjects: Religion,Kalam
Institution: Sinop Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ

Turkey
murat_kilavuz@hotmail.com
Subjects: Kalam
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Mehmet Akif CEYHAN

Turkey
eylul980@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-8709-3833
Subjects: Religion,Kalam
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Advisory Board


Prof. Dr. M. Saim YEPREM (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ (29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhami GÜLER (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut AY (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN (Hitit Üniversitesi)

Prof. Dr. Hülya ALPER (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniversitesi)

Prof. Dr. Sinan ÖGE (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Kelly James Clark (Grand Valley State University - USA)

Prof. Dr. Mohammed Basil ALTAIE (Yarmouk University - Jordan)

Prof. Dr. Ebrahim MOOSA (University of Notre Dame - USA)

Prof. Dr. Said Mukhtar OKILOV (International Islamic Academy - Uzbekistan) 

Doç. Dr. Abzhalov Sultanmurat UTESHOVICH (Al-Farabi Kazakh National University - Kazakhstan)

Dr. Ahmed Abdel MEGUID (Syracuse University - USA)

Referee Board

Kader uses double-blind review fulfilled by two reviewers. Referee names are kept strictly confidential.


Referee Board for 2018


Makale Çağrısı

31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak 18. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.


Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.