Kader
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-2710 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Mehmet BULĞEN |Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader started publishing in 2003 in the name of KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030). The name of our journal has been changed to Kader (e-ISSN 2602-2710) on 24/10/2017.

KADER is an international academic journal published two times (June and December) a year. The papers due to be published are carried out on the principle of double blind review. The papers are verified by plagiarism detection program that they do not contain any plagiarism and that they are not previously published.  

The journal provides to publish high quality research papers, and besides them, translated papers, research notes, book and dissertation reviews, evaluations of academic activities such as symposiums, congresses and workshops and works such as edition critiques and text simplifications in Kalâm (Islamic Theology) and interdisciplinary fields related to Kalâm. Each paper to be submitted must contain to abstract in both Turkish and English between 150 and 250 words. In the event that the referee reports are favorable and the decision is made to publish the article in our journal, a 750-1000 word extended English summary will be requested from the author.

KADER is indexed in EBSCO, SOBİAD and TDV İSAM paper databases.


Previous Name:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

Kader

e-ISSN 2602-2710 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Mehmet BULĞEN |
Cover ImageKader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader started publishing in 2003 in the name of KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030). The name of our journal has been changed to Kader (e-ISSN 2602-2710) on 24/10/2017.

KADER is an international academic journal published two times (June and December) a year. The papers due to be published are carried out on the principle of double blind review. The papers are verified by plagiarism detection program that they do not contain any plagiarism and that they are not previously published.  

The journal provides to publish high quality research papers, and besides them, translated papers, research notes, book and dissertation reviews, evaluations of academic activities such as symposiums, congresses and workshops and works such as edition critiques and text simplifications in Kalâm (Islamic Theology) and interdisciplinary fields related to Kalâm. Each paper to be submitted must contain to abstract in both Turkish and English between 150 and 250 words. In the event that the referee reports are favorable and the decision is made to publish the article in our journal, a 750-1000 word extended English summary will be requested from the author.

KADER is indexed in EBSCO, SOBİAD and TDV İSAM paper databases.


Previous Name:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

Volume 17 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Does Fine-Tuning Need an Explanation?
  Pages 1 - 14
  Enis Doko
 2. Basit ve Bileşik: Kelâmda Cismin Tanımı ve İbn Kemâl’in Tafra Eleştirisi
  Pages 15 - 35
  Osman Demir
 3. Heidegger'in Sorusu, Descartes'ın Suskunluğu ve Taşköprülüzâde'nin Cevabı
  Pages 36 - 58
  Fatih İbiş
 4. Ebu'l-Feth Muzaffer El-Hatîb’in 'Elfâz-ı Küfr' Risalesi
  Pages 59 - 93
  Murat Memiş
 5. Hint Alt Kıtası’nda İlm-i Kelâm Çalışmaları (Bibliyografik Bir Deneme)
  Pages 94 - 123
  Harun Işık
 6. Hükümlülerde Kader ve Kadercilik
  Pages 124 - 152
  Ahmet Albayrak , Beyza Akdümbek Atan
 7. Kâdî Abdülcebbâr’ın Marifetullah Teorisi
  Pages 153 - 184
  Mehmet Şaşa
 8. Şeytan’ın Saptırmasına İlişkin Kur’an İfadelerinin İrade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 185 - 206
  Mehmet Emin Günel
 9. مسألة حرية الإنسان في المدرسة الكلامية الماتريدية
  Pages 207 - 227
  Mustafa Özden
 10. İmam Mâtürîdî’de İnsan: Ruh, Nefs ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 228 - 254
  Osman Nuri Demir
 11. Arazların İspatı Üzerine Zeydî Bir Eser: El-Hasan Er-Rassâs'ın Muhtasar Fî İsbâti'l-A'râz'ı
  Pages 255 - 271
  Zeynep Şeker , Jan Thiele
 12. Vahhabiler
  Pages 272 - 294
  Onur Özatağ , Richard Hartmann
 13. ‘Uyūn al-masā’il fī al-uṣūl
  Pages 295 - 299
  Berna Kavuk
 14. Mâtürîdî’ye Göre Allah’ın Varlığını Aklen Bilmenin İmkânı
  Pages 300 - 301
  Fatma Aygün
 15. 16/1 (Haziran 2018) sayısında yayınlanan “Günümüzde Bazı Marjinal Mehdî Tiplemeleri ve Söylem Analizleri” başlıklı makaleye ilişkin düzeltme notu.
  Pages 302 - 302
  Murat Akın
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030 2003-2018
Indexes and Platforms
Makale Çağrısı

31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.

Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.