Journal Contact
Name: KADER
E-mail: kaderdergi@gmail.com
Editor-in-Chief
Name: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
E-mail: duzgun@ankara.edu.tr
Editor
Name: Assoc. Prof. Dr. Mehmet BULĞEN
E-mail: mehmet.bulgen@marmara.edu.tr
Address:

Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No. 2
Altunizade Üsküdar İSTANBUL


Editor
Name: Dr. Mustafa Selim YILMAZ
E-mail: s.mutekellim@gmail.com
Address:

KBÜ İlahiyat Fakültesi
Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Kampüsü
78050 - KARABÜK


Editor
Name: Dr. Abdullah DEMİR
E-mail: abdillahdemir@hotmail.com
Address:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
C -325 Esenboğa Külliyesi
ANKARA


Technical Contact
Name: Hasan CANSIZ
E-mail: hcansiz@gmail.com
Address:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090 
Meram / KONYA


Technical Contact
Name: Ahmet Mekin Kandemir
E-mail: ahmetmekin@hotmail.com
Address:

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol 42090 
Meram / KONYA


Makale Çağrısı

31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak 18. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.


Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.