Volume: 12 - Issue: 1

Year: 2019

Research Article

International Refereed and Indexed Journal of Ubran Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Sosyal Bilimler Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi