Necmettin Erbakan University School of Law Review
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2667-4076 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanacaktır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

Necmettin Erbakan University School of Law Review

e-ISSN 2667-4076 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Necmettin Erbakan University | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622
Cover Image


Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanacaktır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com