Aim

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından yayınlanan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi (OPDD) okul psikolojik danışmanlığı mesleğinin gelişimi için liderlik yapmayı amaçlamaktadır. OPDD, okul psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için yeni teknikler, materyaller ve düşüncelerin geliştirilmesine odaklanan alanla ilgili kuramsal içerikteki çalışmalar ve örnek uygulamalar yayınlayan hakemli bir bilimsel dergidir.

Scope

Dergimizde okul psikolojik danışmanlığı program geliştirme, değerlendirme ve yönetimi, psikoeğitim uygulamaları, müdahaleler (bireysel ve grupla psikolojik danışma, konsültasyon, koordinasyon, sınıf rehberliği, akran danışmanlığı), okul psikolojik danışmanlarının eğitimi gibi konulardaki çalışmalara odaklanılmaktadır.