Baş Editör

Prof. Dr. Coşkun ARSLAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun ARSLAN

Turkey
okuldergisi@pdr.org.tr
Subjects: Psychological Counseling and Guidance

Editorial Board

Editorial Board

Editörler

Alan Editörü

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Aslı Uz Baş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Fulya Yüksel Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Rezzan Gündoğdu, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Tahsin İlhan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Zeliha Traş, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Karataş, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Ian Martin, San Diego Üniversitesi
Doç. Dr. Metin Deniz, Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. John C.Carey, Verona Psikolojik Danışma Enstitüsü