Author Guidelines

All first time users: Please click on the "Register Now" button in the login section above and enter the requested information. When you register, you must select e-mail as your preferred method of contact. Upon successful registration, you will receive an e-mail message containing your username and password. Should you have any difficulties registering, please contact the editorial office.

All repeat users: If you have already received an e-mail message from us with an assigned username and password, you do not need to register again. Simply enter your access codes into the login frame above and proceed. You do not need to re-register, even if your role changes (e.g., from author to reviewer).

Authors: Please enter your username and password into the designated fields above and log into the system as an "Author." Submit your manuscript and/or track its progress through the system. For detailed guidelines of the manuscript submission process, please download the Author's Manual.

Reviewers: Please enter your access codes into the login frame above and log into the system as a "Reviewer." You may view and/or download manuscripts assigned to you for review and submit your comments for the editor. For further information please download the Reviewer's Manual.

To change your contact information, username or password: Log into the system, select "Update My Information" from the menu above and follow the directions.

Did you forget your password? To have your username and password mailed to your registered e-mail address, please click on the "Send Username/Password" link in the login section and enter the requested information (first name, last name and email address) exactly as you entered it when you registered. If everything matches, the e-mail will be sent.


Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.

MAKALE ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ. [WORD]

MAKALE ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ. [PDF]


Yazım Kuralları


Metin

1.Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, tüm kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak, tek sütün olarak, 1 satır aralığında, A4 boyutunda yazılmalıdır.

2.Paragraflar 1 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.

3.Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde italik vurgulama yapılmalıdır.

4.Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

5. Metin içerisinde yazarla ilgili herhangi bir bilgi olmamalıdır.

Makale Başlığı

1.Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir.

2.Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 12 punto (Times Ne Roman) büyüklüğünde yazılmalıdır.

Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords

1.Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

2.Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.

3.Özet, iki yana yaslı [150-200 kelime] ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

4.Özet ve anahtar kelimeler, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

5.Özetin alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Başlık ve Alt Başlıklar

1.Tüm başlıklar Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

2.Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.

3.Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.

4.Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.

Tablo ve Şekil/Görsel Gösterimi

1.Tablolar ve şekiller, yayınlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.

2.Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Times New Roman, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.

3.Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.

4.Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.

5.Tabloda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

6.Tablo çizgilerinin genişliği 1/2 nk genişliğinde ayarlanmalıdır.

7.Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.

8.Tablo başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Örn; Tablo 1.Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

9.Şekil ve görsel başlıklarının gösteriminde şekil/görsel numarası kalın ve ortalı, şekil/görsel başlığı normal ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Örn;

Şekil 1. Türkiye İller Haritası
CHICAGO DİPNOT-KAYNAKÇA SİSTEMİ


CHICAGO NOTES AND BIBLIOGRAPHY STYLE

Tek yazarlı kitap:

Dipnotta:

Ad Soyad, Eser Adı (Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı), sayfa numarası.

Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan

Milli Kimlik İnşasına (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 35.

Kaynakçada:

Soyad, Ad. Eser Adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı.

Kaynakçada:

Köroğlu, Erol. Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan

Milli Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.

İki Yazarlı Kitap:

Dipnotta:

İnci Enginün ve Zeynep Kerman, Bütün Eserleri/Ahmet Haşim (İstanbul: Dergah Yayınları,1991), 25-28.

Kaynakçada:

Enginün, İnci ve Zeynep Kerman. Bütün Eserleri/Ahmet Haşim. İstanbul: Dergah Yayınları, 1991.

Üç Yazarlı Kitap:

Dipnotta:

İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan (İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005 ).

Kaynakçada:

Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005.

Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:

Dipnotta:

Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007), 104.

Kaynakçada:

Kut, Günay, Hatice Aynur, Cumhure Üçer ve Fatma Büyükkarcı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007.

Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:

Dipnotta:

Ahmet Mithat, Ahbar-ı Âsara Tamim- Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir

Bakış, haz., Nüket Esen (İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003). 46.

Kaynakçada:

Ahmet Mithat. Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir

Bakış. Haz., Nüket Esen. İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003. (Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.)

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:

Dipnotta:

Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, çev., Jale Parla (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991), 150.

Kaynakçada:

Hampson, Norman. Aydınlanma Çağı. Çev., Jale Parla. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991.

Yazar veya hazırlayan belli değilse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır.

Örnek:

Dipnotta:

Özdemir Nutku, çev., Romeo ve Juliet (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984), 25.

Kaynakçada:

Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

Kitaptan Bir Bölüm:

Dipnotta:

Halid Ziya Uşaklıgil, “Bölüm 22,” Aşk-ı Memnu, 8. bs., haz., Muharrem Kaya ve Rahim Tarım (İstanbul: Özgür Yayınları, 2007), 43.

Kaynakçada:

Uşaklıgil, Halid Ziya. “Bölüm 22.” Aşk-ı Memnu, 8. bs., Muharrem Kaya ve Rahim Tarım. İstanbul: Özgür Yayınları, 2007.

Basılı Makale:

Dipnotta:

Köksal Seyhan, “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi,” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 240.

Kaynakçada:

Seyhan, Köksal. “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi.” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 231 - 280.

Elektronik Makale:

Dipnotta:

Nezihe Seyhan, "Resurrection Day in Divan Literature," Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture, 18:1 (2004 Mar), 64. (erişim 12.08.2009)

Kaynakçada:

Seyhan, Nezihe. "Resurrection Day in Divan Literature." Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture. 18:1 (2004 Mar), 62-76.

(erişim 12.08.2009)

Ansiklopedi Maddesi:

Dipnotta:

Osman Eskicioğlu, “Fakir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (İstanbul 1995), s. 129.

Kaynakçada:

Eskicioğlu, Osman. “Fakir”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII (İstanbul 1995), ss. 129-131.

Web Sayfası:

Dipnotta:

“Google Gizlilik Politikası,” son güncelleme 19 Ağustos, 2015,

https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/.

Kaynakçada:

Google. “Google Gizlilik Politikası”. Son güncelleme 19 Ağustos, 2015.

https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/.

Dipnotta:

“McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, erişim 19 Temmuz, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Kaynakçada:

McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Erişim 19 Temmuz, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Tez:

Dipnotta:

Zeynep Sabuncu, “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli” (yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983), 112.

Kaynakçada:

Sabuncu, Zeynep. “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli.” Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983.

Yayımlanmamış Konferans:

Dipnotta:

Mustafa Akdağ ve Hidayet Tok, “Geleneksel Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi” (XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004).

Kaynakçada:

Akdağ, Mustafa ve Hidayet Tok. “Geleneksel Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004.