ISSN: 1309-6826
Founded: 2010
Publisher: Türkiye Adalet Akademisi
Cover Image
 

2010 yılında Türkiye Adalet Akademisi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan dergimiz TÜBİTAK – ULAKBİM TR Dizininde, EBSCO Host, ve ASOS İndex’te taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir. Dergimiz yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayımlanmaktadır. 

Editör tarafından gerçekleştirilen ön inceleme aşamasını geçen akademik çalışmalar, çift hakem tarafından değerlendirilmektedir. En az iki hakemden olumlu görüş alan makaleler yayımlanmak üzere Yayın Kurulu gündemine alınmaktadır.


Dergimize Makale göndermek için Makale Bilgi Formu ve Taahhütname formlarını doldurup makalenin word belgesi ile birlikte öncelikle bilimselmakale@taa.gov.tr adresine mail atmanız ve Dergipark sistemi üzerinden de göndermeniz gerekmektedir.

** Dergimize makale göndermeden önce güncellenmiş makale Yazım Kuralları'na, Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na bakınız. Makalenizi Atıf ve Kaynakça için belirlenmiş olan Oscola 4. Edisyon formatında göndermeniz önemlidir.

2024 - Issue: 58

Taranan İndeksler

TRDizin

EBSCOhost

ASSOSİndeks

Jurix