BibTex RIS Cite

Determination of some durum wheat varieties's quality traits

Year 2012, Volume: 21 Issue: 1, 1 - 7, 01.03.2012

Abstract

This research was conducted to determine grain yield and some quality traits of 5 durum wheat varieties (Selçuklu-97, Meram-2002, Yelken-2000, Ç-1252 ve Kızıltan-91) in a randomized block design with three replications in 2009-2010 and 2010-2011 growing seasons under irrigated conditions in Konya. According to the results including two years means ranged between;(343.73-517.26 kg\da) in grain yield, (36.38-41.68 g.) in thousand kernel weight, (13.23-14.43 %) in protein content, (21.00-32.00 ml) in SDS sedimantation value, (19.14-22.13) in colour value, (129.83-290.22 10-4 Joule) in alveograph energy, (1.83-2.70 min.) in mixographe development time, (57.27-67.84 %) mixographe peaik high, (22.88-39.17% min) in mixographe degree of softening (291.96-402.46 %Tq*min) in mixographe total area.

References

 • Anonymous, 1990. AACC Approved Methods of the American Association of Cereal Chemist, USA.
 • Anonymous, 1996. www. Hunterlab.com. CIE (L* a* b*) color scale.
 • Anonymous, 2005. Konya Tarım İl Müdürlüğü İstatistiği Verileri.
 • Anonymous, 2009. Approvedmethodologies. www.leco.com/resources/approved_methods
 • Atlı A., Koçak, N., Aktan, M. 1993. Ülkemiz Çevre Koşullarının Kaliteli makarnalık Buğday Yetiştirmeye Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi. Hububat Sempozyumu, 8-11 Haziran 1993, s. 345-351. Konya.
 • Autran J.C., Bourdet, A. (1979). Lidentification des verietes de ble:etablissement dun tabloau generalde determination fonde sur le diagramme. Annales des plants. 25(3):277-301.
 • Aydoğan S., Şahin, M., Göçmen Akçacık, A., Türköz, M. 2010. İleri makarnalık buğday hatlarının farklı çevrelerde verim ve kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010,14(4): 23-31. Şanlıurfa.
 • Bağcı S.A. 1998. Multivariate Analysis of Computerized Mixograph Data for End-Use Quality İmprovement in Winter Wheat. M.S.Thesis. South Dakota State University, SD,USA.
 • Bağcı S.A., Şahin, M. 1999. Buğday kalite ıslahında bilgisayarlı mixograf aletinin kalite ölçümünde kullanılması. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, 8-11 Haziran, s:519-523 Konya.
 • Blue E.N, Mason S.C,, Sander, D.H. 1990. Influence of planting date, seeding rate and phos phorus rate on wheat yield. Argon. J. 82: 762-768
 • Bushuk W, Briggs, K.G, L. Shebeski, H.1969. Protein quantity and quality as factors in the evaluation of bread wheats. Canadian Journal of Plant Science. 49(2):113-122.
 • Çetin B., Turhan, S. 2002. Türkiye Makarna Sektöründeki Gelişmeler ve Dış Satıma Yansımaları. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 3-4 Ekim 2002, Gaziantep. s. 243-248.
 • Çölkesen M., Öktem, A., Eren, N., Yağbasanlar, T., Özkan, H. 1994. Çukurova ve Harran Koşullarında Uygun Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan, 18-22, İzmir.
 • Dong H., R.G.. Sears, T.S., Cox, R.C., Hoseney, G.L. Lookhart ve Shogren, M.D. 1992. Relationship between protein composition and mixograph and loaf characteristics in Wheat Cereal Chem. 69: 132-136.
 • Elgün A., Türker, S., Bilgiçli, N. 2001. Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolü. Konya Ticaret Borsası. Yayın No: 2 Konya.
 • Genç İ., Yağbasanlar, T., Özkan, H. 1993. Akdeniz İklim Kuşağına Uygun Makarnalık Buğday (Triticum Durum Desf.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Sempozyumu Kitabı, Sayfa: 127-141, Ankara.
 • Kettlewell P.S., Griffiths M.W., Hocking T.J., Wallington, D.J. 1998. Dependence of Wheat Dough Extensibility on Flour Sulphur and Nitrogen Concentrations and the Influence of Foliar Applied Sulphur and Nitrogen Fertilisers. J. Cereal Sci. 28, 15-23.
 • Khatkar B.S., Bell, A.E., Schofield, J.D. 1996. A comparative study of the interrelationship between Mixograph parameters and breadmaking qualities of wheat flours and glutens. J. Sci. Food Agric., 72:71-85.
 • Matsuo R.R., Dexter, JE. 1980. Relationship between some durum wheat physical characteristics and semolina milling properties, can. J. Plant Scı. 60: 49-56.
 • Peterson C.J., Graybosch R.A., Shelton, D.R., Baenziger, P.S. 1998. Baking Quality of Hard Winter Wheat: Response of Cultivars to Environment in the Great Plains. In: Braun, H.J., Altay, F., Kronstad, W.E., Beniwal, S.P.S., Nab, A. (Eds.), Wheat: Prospects for Global Improvement. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 223-228.
 • Pomeranz Y. 1988. Wheat Chemistry and Technology. Second Edition. Published By AACC. Minnesota, U.S.A.
 • Porceddu E., Pacucci, G., Perrino, P., Gatta C.D, Maellaro, I. 1973. Protein content and seed characteristics in populations of Triticum durum grown at three different locations. pp. 217-222. Proc. of the Symp. on Genetics and Breeding Durum Wheat, Univ, di Bari, 14-18 Maggio.
 • Özkaya, H., Kahveci, B. 1990. Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri. Ankara.
 • Smith G.P., Gooding, M.J. 1999. Models of Wheat Grain Quality Considering Climate, Cultivar ve Nitrogen Effects. Agric. For. Meteorol. 94, 159-170.
 • Taşyürek T., Gökmen, S., Temirkaynak, V., Sakin, M.A. 1999. Sivas-Sarkısla Kosullarında Bugday, Arpa ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Arastırma. Hububat Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, s.616-620. Konya.
 • Williams P., El-Haramein, J.F., Nakkoul, H., Rihawi, S. 1988. Crop Quality Evaluation Methods and Guidelines. Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) Sedimentation. P:13-16 İnternational Center For Agricultural Research in The Dry Areas (ICARDA), Syria.

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Year 2012, Volume: 21 Issue: 1, 1 - 7, 01.03.2012

Abstract

Bu araştırma 2009-2010 ve 2010-2011 yetiştirme dönemlerinde 5 makarnalık buğday (Selçuklu-97, Meram-2002, Yelken-2000, Ç-1252 ve Kızıltan-91) çeşidinin verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak Konya merkez lokasyonunda sulu koşullarda yürütülmüştür. İki yıllık ortalama değerler incelendiğinde, çeşitlerin tane verimi değerlerinin (343.73-517.26 kg/da), bin tane ağırlığı (36.38-41.68 gr), protein oranı (%13.23-14.43), SDS sedimantasyon değeri (21.00-32.00 ml), renk değeri (19.14-22.13), alveograf enerji değeri(129.83-290.22 10-4 Joule), miksograf (gelişme süresi 1.83-2.70 dak., pik yüksekliği % 57.27-67.84, yumuşama değeri % 22.88-39.17 dak., toplam enerji alanı % 291.96-402.46 Tq*dak.) olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Anonymous, 1990. AACC Approved Methods of the American Association of Cereal Chemist, USA.
 • Anonymous, 1996. www. Hunterlab.com. CIE (L* a* b*) color scale.
 • Anonymous, 2005. Konya Tarım İl Müdürlüğü İstatistiği Verileri.
 • Anonymous, 2009. Approvedmethodologies. www.leco.com/resources/approved_methods
 • Atlı A., Koçak, N., Aktan, M. 1993. Ülkemiz Çevre Koşullarının Kaliteli makarnalık Buğday Yetiştirmeye Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi. Hububat Sempozyumu, 8-11 Haziran 1993, s. 345-351. Konya.
 • Autran J.C., Bourdet, A. (1979). Lidentification des verietes de ble:etablissement dun tabloau generalde determination fonde sur le diagramme. Annales des plants. 25(3):277-301.
 • Aydoğan S., Şahin, M., Göçmen Akçacık, A., Türköz, M. 2010. İleri makarnalık buğday hatlarının farklı çevrelerde verim ve kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2010,14(4): 23-31. Şanlıurfa.
 • Bağcı S.A. 1998. Multivariate Analysis of Computerized Mixograph Data for End-Use Quality İmprovement in Winter Wheat. M.S.Thesis. South Dakota State University, SD,USA.
 • Bağcı S.A., Şahin, M. 1999. Buğday kalite ıslahında bilgisayarlı mixograf aletinin kalite ölçümünde kullanılması. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, 8-11 Haziran, s:519-523 Konya.
 • Blue E.N, Mason S.C,, Sander, D.H. 1990. Influence of planting date, seeding rate and phos phorus rate on wheat yield. Argon. J. 82: 762-768
 • Bushuk W, Briggs, K.G, L. Shebeski, H.1969. Protein quantity and quality as factors in the evaluation of bread wheats. Canadian Journal of Plant Science. 49(2):113-122.
 • Çetin B., Turhan, S. 2002. Türkiye Makarna Sektöründeki Gelişmeler ve Dış Satıma Yansımaları. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 3-4 Ekim 2002, Gaziantep. s. 243-248.
 • Çölkesen M., Öktem, A., Eren, N., Yağbasanlar, T., Özkan, H. 1994. Çukurova ve Harran Koşullarında Uygun Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi 25-29 Nisan, 18-22, İzmir.
 • Dong H., R.G.. Sears, T.S., Cox, R.C., Hoseney, G.L. Lookhart ve Shogren, M.D. 1992. Relationship between protein composition and mixograph and loaf characteristics in Wheat Cereal Chem. 69: 132-136.
 • Elgün A., Türker, S., Bilgiçli, N. 2001. Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolü. Konya Ticaret Borsası. Yayın No: 2 Konya.
 • Genç İ., Yağbasanlar, T., Özkan, H. 1993. Akdeniz İklim Kuşağına Uygun Makarnalık Buğday (Triticum Durum Desf.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Sempozyumu Kitabı, Sayfa: 127-141, Ankara.
 • Kettlewell P.S., Griffiths M.W., Hocking T.J., Wallington, D.J. 1998. Dependence of Wheat Dough Extensibility on Flour Sulphur and Nitrogen Concentrations and the Influence of Foliar Applied Sulphur and Nitrogen Fertilisers. J. Cereal Sci. 28, 15-23.
 • Khatkar B.S., Bell, A.E., Schofield, J.D. 1996. A comparative study of the interrelationship between Mixograph parameters and breadmaking qualities of wheat flours and glutens. J. Sci. Food Agric., 72:71-85.
 • Matsuo R.R., Dexter, JE. 1980. Relationship between some durum wheat physical characteristics and semolina milling properties, can. J. Plant Scı. 60: 49-56.
 • Peterson C.J., Graybosch R.A., Shelton, D.R., Baenziger, P.S. 1998. Baking Quality of Hard Winter Wheat: Response of Cultivars to Environment in the Great Plains. In: Braun, H.J., Altay, F., Kronstad, W.E., Beniwal, S.P.S., Nab, A. (Eds.), Wheat: Prospects for Global Improvement. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 223-228.
 • Pomeranz Y. 1988. Wheat Chemistry and Technology. Second Edition. Published By AACC. Minnesota, U.S.A.
 • Porceddu E., Pacucci, G., Perrino, P., Gatta C.D, Maellaro, I. 1973. Protein content and seed characteristics in populations of Triticum durum grown at three different locations. pp. 217-222. Proc. of the Symp. on Genetics and Breeding Durum Wheat, Univ, di Bari, 14-18 Maggio.
 • Özkaya, H., Kahveci, B. 1990. Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri. Ankara.
 • Smith G.P., Gooding, M.J. 1999. Models of Wheat Grain Quality Considering Climate, Cultivar ve Nitrogen Effects. Agric. For. Meteorol. 94, 159-170.
 • Taşyürek T., Gökmen, S., Temirkaynak, V., Sakin, M.A. 1999. Sivas-Sarkısla Kosullarında Bugday, Arpa ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Arastırma. Hububat Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, s.616-620. Konya.
 • Williams P., El-Haramein, J.F., Nakkoul, H., Rihawi, S. 1988. Crop Quality Evaluation Methods and Guidelines. Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) Sedimentation. P:13-16 İnternational Center For Agricultural Research in The Dry Areas (ICARDA), Syria.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Seydi Aydoğan

Aysun Göçmen Akçaçık

Mehmet Şahin

Berat Demir

Hande Önmez This is me

Musa Türköz This is me

Sait Çeri

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 21 Issue: 1

Cite

APA Aydoğan, S., Göçmen Akçaçık, A., Şahin, M., Demir, B., et al. (2012). Determination of some durum wheat varieties’s quality traits. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21(1), 1-7.
AMA Aydoğan S, Göçmen Akçaçık A, Şahin M, Demir B, Önmez H, Türköz M, Çeri S. Determination of some durum wheat varieties’s quality traits. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. March 2012;21(1):1-7.
Chicago Aydoğan, Seydi, Aysun Göçmen Akçaçık, Mehmet Şahin, Berat Demir, Hande Önmez, Musa Türköz, and Sait Çeri. “Determination of Some Durum Wheat varieties’s Quality Traits”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 21, no. 1 (March 2012): 1-7.
EndNote Aydoğan S, Göçmen Akçaçık A, Şahin M, Demir B, Önmez H, Türköz M, Çeri S (March 1, 2012) Determination of some durum wheat varieties’s quality traits. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 21 1 1–7.
IEEE S. Aydoğan, “Determination of some durum wheat varieties’s quality traits”, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol. 21, no. 1, pp. 1–7, 2012.
ISNAD Aydoğan, Seydi et al. “Determination of Some Durum Wheat varieties’s Quality Traits”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 21/1 (March 2012), 1-7.
JAMA Aydoğan S, Göçmen Akçaçık A, Şahin M, Demir B, Önmez H, Türköz M, Çeri S. Determination of some durum wheat varieties’s quality traits. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2012;21:1–7.
MLA Aydoğan, Seydi et al. “Determination of Some Durum Wheat varieties’s Quality Traits”. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol. 21, no. 1, 2012, pp. 1-7.
Vancouver Aydoğan S, Göçmen Akçaçık A, Şahin M, Demir B, Önmez H, Türköz M, Çeri S. Determination of some durum wheat varieties’s quality traits. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2012;21(1):1-7.