Volume: 2 Issue: 2, 12/6/21

Year: 2021

Research Articles

The Journal of Tarsus University Faculty of Economics and Administrative Sciences aims to present the latest research articles and critical reviews suitable to ethical standards and principles of scientific publications in the subject fields of political science, public administration, management information systems, international relations, economics, business management, finance, labour economics and industrial relations.

The Journal of Tarsus University Faculty of Economics and Administrative Sciences is a non-profit, interdisciplinary, scientific, and refereed academic journal that publishes national and international researches in social sciences within the scope of the studies of the Faculty of Economics and Administrative Sciences and Political Sciences. The publication languages of the journal are Turkish and English. The journal is published electronically and biannually.
All manuscripts submitted to the journal are sent to two referees. Manuscripts submitted to The Journal of Tarsus University Faculty of Economics and Administrative Sciences should not have been previously published or submitted for publication elsewhere. All responsibility of the papers to be published in the journal belongs to the author or authors.

1. Makaleler, “MS Word” formatında kaydedilmeli ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark platformundaki Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi sayfasına https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarsusiibfdergisi adresinden üye girişi yapılarak yüklenmelidir.

2. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazıların değerlendirmeye esas ana metninde kesinlikle yazar(lar)a ait bilgilere yer verilmemelidir. Yazar(lar)ın adı-soyadı, unvanı, kurum, ve e-posta adresleri, ORCID ID numaraları ile açık iletişim adreslerini içeren bilgiler, Dergimizin DergiPark platformundaki sayfasında yer alan ŞABLON VE FORMLAR bölümünden indirilecek olan YAZAR BİLGİ VE İLETİŞİM FORMU’na yazılmalı ve ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

3. Yazar(lar)ın çalışmayı dergi yayın sürecine sunduğunu ve dergi yayın politikasını okuyarak kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı TELİF HAKKI DEVİR FORMUNUN (yine ŞABLON VE FORMLAR bölümünden indirilebilir) posta veya faks yoluyla ya da sisteme yüklenmek suretiyle dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

4. Derginin intihal politikası gereğince IThenticate veya Turnitin programlarından birinden alınmış benzerlik (intihal) raporu da başvuru aşamasında sisteme yüklenmelidir.

5. Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul İzin belgesini de yüklemeniz gerekmektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve durumu makale metninde belirtmeniz gerekmektedir. Etik Kurulu İzni gerektiren çalışmalara dair bilgilendirmeye Dergimizin Dergipark platformundaki ana sayfasında yer alan ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI başlıklı sekmesinden ulaşılabilir. Ayrıca başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Tüm bunlara ilişkin bilgilere ana metnin sonunda ve KAYNAKÇA başlığından hemen önce ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BEYANI, DESTEK BEYANI, ÇIKAR BEYANI başlıklarının altında yer verilmelidir.

6. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilecek olan çalışmalar için öncelikle ŞABLON VE FORMLAR bölümünden MAKALE ŞABLONU indirilmeli ve çalışmanın metni söz konusu şablon üzerinde ve buna BİREBİR uygun şekilde işlenmelidir.

7. Makalenin başlığı, makale dili Türkçe ise başlık Türkçe, makale dili İngilizce ise başlık İngilizce olmalı, Times New Roman, 14 punto, ortalı, TAMAMI BÜYÜK HARFLE yazılmalıdır. Çalışma tezden türetilmiş veya bir bildirinin genişletilmiş hali ise başlık sonunda yıldız dipnot (*) olarak belirtilmelidir. Ardından 1,5 satır boşluk bırakılmalıdır.

8. Kapak sayfasının düzenlemesi şu şekildedir: Makale dili Türkçe ise önce Türkçe Özet; makale dili İngilizce ise önce İngilizce Özet (Abstract) yazılmalıdır. Özet başlığı orrtalı, Times New Roman, 10 Punto, önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Özet metni Times News Roman yazı karakteri ve 10 puntoda, 150-250 kelime aralığında ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Özetten sonra yeni bir paragrafta, Anahtar Kelimeler (Keywords) başlığı (Times News Roman yazı karakteri ve 10 puntoda ve sağa yaslı) yer almalı ve en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Anahtar Kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılmalı ve çalışmanın ikinci dildeki bilgileri yazılmalıdır. Makale dili Türkçe ise İngilizce; makale dili İngilizce ise Türkçe başlık atılmalı (Times New Roman 12 Punto, Ortalı, Sadece İlk Harfler Büyük) ardından 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Bundan sonra makale dili Türkçe ise ikinci Özet (Abstract) İngilizce; makale dili İngilizce ise ikinci Özet (Abstract) Türkçe olarak Ortalı, Times New Roman, 10 Punto, önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Özetten sonra yeni bir paragrafta, Anahtar Kelimeler (Keywords) başlığı (Times News Roman yazı karakteri ve 10 puntoda ve sağa yaslı) yer almalı ve en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Çalışmanın kapak bilgilerine yer verildikten sonra GİRİŞ SONRAKİ SAYFADAN başlatılmalıdır.

9. GİRİŞ başlığı sola yaslı, 11 punto, Büyük Harf ve Kalın, önce ve sonra 6 nk aralıklı olmalıdır. Başlıktan sonraki ilk satır soldan 1 cm girintili olmalıdır. Makale uzunluğu ekler ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Kenar boşlukları üst 2,5 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm, alt 2,5 cm ve paragraflar arası aralık önce 0 nk, sonra 0 nk olmalıdır. Girintiler; sağ ve sol: 0, ilk satır 1 cm olmalıdır. Dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Makalenin tüm içeriği Times New Roman yazı tipi ve 11 puntoda yazılacak. Başlıklarda aralık önce ve sonra 6 nk olmalıdır. Metin kısmında satır aralığı 1,5; paragraf aralığı önce ve sonra 0 olmalıdır. Metin içindeki başlıkların düzenlenmesi şu şekildedir: 1. DÜZEY BAŞLIK: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, Kalın, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, TÜMÜ BÜYÜK HARF olacak, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ). 2. Düzey Alt Başlık: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, Kalın, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1.1. Hipotez Geliştirme). 3. Düzey Alt Başlık: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, Kalın, İtalik, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık, Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1.1.1. Hipotez Geliştirme). 4. Düzey Alt Başlık: Numaralandırılmış, Sola Yaslı, İtalik, 12, punto, önce ve sonra 6 nk aralık, Sözcüklerin Sadece İlk Harfleri Büyük, ilk satır soldan 1 cm girintili olmalı (Örnek: 1.1.1.1. Hipotez Geliştirme).

10. Metin içinde yer verilen tablo ve şekillere ilişkin düzenlemeler şöyledir: TABLOLAR: Tablonun sayfa BOYUTLARINI TAŞMAYACAK şekilde olmasına özen gösteriniz. Tablo başlığı ve içeriği Times New Roman tur yazı tipi 10 punto ile yazılmalıdır. Şablonda yer verilen örneklerden yararlanılabilir. ŞEKİLLER: Şekillerde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Şekil, resim ve grafik başlıkları görselin altında ortalı ve koyu olarak yazılmalıdır. Şekil, resim, grafik vb. başlıkları için paragraf sekmesinde aralık bölümünde önce ve sonra seçeneğinin her ikisi de 0 nk olmalıdır.

11. SONUÇ ve ÖNERİLER kısmında BAŞLIK sola yaslı, 11 punto- TÜMÜ BÜYÜK HARF ve Kalın, önce ve sonra 6 nk aralıklı olmalı ve ardından ilk satır soldan 1 cm girintili olmalıdır.

12. ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BEYANI, DESTEK BEYANI, ÇIKAR BEYANI başlıkları sola yaslı, 11 punto- TÜMÜ BÜYÜK HARF ve Kalın, önce ve sonra 6 nk aralıklı olmalı ve ardından ilk satır soldan 1 cm girintili olmalıdır.

13. KAYNAKÇA başlığı Ortalı, TÜMÜ BÜYÜK HARF ve Kalın, 11 punto, önce ve sonra 6 nk aralık ile yazılmalıdır. Kaynakların yazımı ise yayın türü (kitap, makale, bildiri vb.) ayrımı yapılmadan, alfabetik sıralı olmalıdır. Gövde metni, İki yana yaslı, Asılı (1 cm), 10 punto, önce 0nk sonra 6nk ve tek satır aralığında olmalıdır. Kaynakça kısmının yazımında APA 6. Sürümden istifade edilebilir. Kaynakçada yer alan tüm kaynak bilgileri Latin alfabesinde yazılmalıdır (yani Arapça, Farsça, Çince, Rusça vb. Latin alfabesi haricinde bir alfabe ile yazılmış olan kaynak bilgisi Latin alfabesine transkripte edilerek Kaynakçaya alınmalıdır).

14. Metin içinde kaynak gösterimi (Atıf) örnekleri:
• Tek yazar (Bass, 1990: 35).
• İki yazar (Avolio ve Bass, 2002: 25).
• Üç veya daha fazla yazar ilk atıfta (Chou vd., 2013: 65).
• Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yapılan atıfta (Mardin, 1964a: 30) (Mardin, 1964b: 63).
• Cümlenin içinde gösterilecekse;
 Sözbilir’e göre (2015: 15)…….. .
 Kark ve Boas (2013: 47) …… .
 Chou vd., (2013: 10)…….. .
• Doğrudan alıntı yapılacaksa, sayfa numarası/numaraları kesinlikle belirtilmelidir;
 Sözbilir ve Yeşil (2012: 286) “kişilik özelliklerinin yenilikçi davranışlar üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu” belirlemiştir.
 “Kişilik özelliklerinin yenilikçi davranışlar üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu” belirlenmiştir (Sözbilir ve Yeşil, 2012: 286).

Kaynakça gösterimine örnekler:


Kitaplar için:
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.
Avolio, B. J. ve Bass, B. M. (2002). Developing potential across a full range of leadership: Cases on transactional and transformational leadership. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.


Çeviri Kitaplar için:
Gujarati, D. (2006). Temel ekonometri. (Çev. Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen). İstanbul: Literatür.


Editörlü Kitaplar için:
Cocks, P., Daniels, R. V. ve Heer N. W. (Ed.). (1976). The dynamics of Soviet politics. Massachusetts: Harvard University Press.


Editörlü Kitapta Kitap Bölümü için:
Brzezinski, Z. (1976). Soviet politics: From the future to the past? P. Cocks, R. V. Daniels ve N. W. Heer (Ed.). The dynamics of Soviet politics içinde (ss. 337-351). Massachusetts: Harvard University Press.


Dergiler için:
Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-31.
Al-Ansari, Y., Altalib, M. ve Sardoh, M. (2013). Technology orientation, innovation and business performance: A study of Dubai SMEs. The International Technology Management Review, 3(1), 1-11.


DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri:
Alfers, L., Xulu, P. ve Dobson, R. (2016). Promoting workplace health and safety in urban public space: reflections from Durban, South Africa. Environment and Urbanization, 28(2), 391-404. doi:10.1177/0956247816647845.


Bildiri:
Akyol, A. A., Tekkök B., Kadıoğlu, Y. K. ve Demirci, Ş. (2006, Mayıs-Haziran). Tarsus-Gözlükule erken Roma dönemi seramikleri arkeometrik çalışmaları [Tam metin bildiri]. F. Bayram ve A. Özme (Ed.), 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı içinde (ss. 99-114). Çanakkale, Türkiye: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.


Ansiklopedi Maddesi:
İnalcık, H. (1992). Bayezid I. İslâm Ansiklopedisi içinde (Cilt: 5, ss. 231-234), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.


Gazete Makalesi:
Bardakçı, M. (2019). Tarihimizi ve tarihçiliğimizi alâkadar eden çok önemli bir yönetmelik yayınlandı. Habertürk, Köşe Yazısı. Alınan yer https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2532615-tarihimizi-ve-tarihciligimizialakadar-eden-cok-onemli-bir-yonetmelik-yayinlandi.


Sinema Filmi:
Cristaldi, F. (Yapımcı) ve Fellini, F. (Yönetmen). (1973). Amarcord [Sinema Filmi]. İtalya ve Fransa: FC Produzioni ve PECF.


İnternet Kaynakları için:
Cossin, D. ve Caballero, J. (2013). Transformational leadership: Background literature review. IMD. https://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/BoardCenter/Web/213/Literature%20Review_Transformational%20Leadership.pdf. Erişim Tarihi: 01.01.2020


Diğer Kaynaklar için:
Türkiye Bankalar Birliği (2007, Mayıs). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması programı bilgilendirme notu.
DPT (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı. Ankara.
Sudarsanam, S.,Sorwar, G. ve Marr, B. (2003, October). Valuation of intellectual capital and real option models. PMA Intellectual Capital Symposium.
Yılmaz, B. (2003). Turkey’s competitiveness in the European Union: A comparison with five candidate countries – Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and the EU 15. Ezoneplus Working Paper No. 12.
Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm eserler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce iThenticate programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan eserler reddedilmektedir.

Yayın Etiği
• Dergi tarafından belirtilen kurallar dâhilinde dergimize gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
• Yayımlanmak üzere gönderilen eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Böyle bir durumun (Duplication) tespiti halinde derginin web sitesinde, eserin dergi sisteminden çıkartıldığı duyurulur.
• Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan eserlerin tüm yayın hakları, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir.
• Dergimiz, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
• Kabul edilen eserlere DOI numarası verilir.

Etik Kurul İzni
Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul İzin belgesini de yüklemeniz gerekmektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve durumu makale metninde belirtmeniz gerekmektedir.

Aday makalelerinizi lütfen aşağıdaki maddelere göre düzenleyerek gönderiniz.
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
2. Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
3. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
4. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
5. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
6. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
8. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
9. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

No submission fee.