ISSN: 2687-3923
e-ISSN: 2687-461X
Founded: 2019
Publisher: Turk-Alman University
Cover Image
       

Yazarlar için önemli duyuru:
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin yazım kurallarında 5. Cildin 2. Sayısından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Dergide yayınlanması istenen Türkçe çalışmalarda ‘Zusammenfassung’ başlığıyla Almanca ya da "Extended Summary" başlığıyla İngilizce bir özetin; Almanca ya da İngilizce dilinde kaleme alınmışsa, Türkçe bir “Özet”in yer alması gerekir.

Türk-Alman Hukuk Fakültesi Dergisi, bilim insanları ve hukuk uygulayıcıları için bir bilgi ve hukuki analiz forumu olmayı amaçlamaktadır. Türk ve Alman hukukundaki ve özel olarak da iki ülke arasındaki hukuki ilişkilerdeki meseleler ve gelişmeler, Dergi’nin ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Türkçe ve Almanca yayınlanacak olan Dergi, istisnai olarak diğer dillerde de makaleler içerecektir. Dergi’de Türkçe makaleler için Almanca ve Almanca makaleler için ise Türkçe kapsamlı bir özet yer alacaktır. Yılda iki defa yayınlanması planlanan Dergi’nin, özellikle güncel ve hukuk pratiği açısından ilgi uyandıran makalelere yer vermesi amaçlanmaktadır. Makaleler, esas olarak bilimsel çalışmaları ya da rapor niteliğindeki bildirimleri içerebilir. Dergi, içtihatların (karar incelemeleri) yanı sıra yeni çıkan bilimsel eserlere de (kitap eleştirileri), özellikle odaklanacaktır. Ayrıca hukuk eğitimine ve genç akademisyenlerin desteklenmesine ilişkin meselelere de yer verilmesi öngörülmektedir. Dergi’nin her sayısı, yukarıda belirtilen başlıklara göre bölümlere ayrılacaktır.

Dergi bir yayın kuruluna ve uluslararası bir danışma kuruluna sahiptir. Yayın Kurulu, ayrıca Editör Kurulu tarafından desteklenmektedir. Dergiye gönderilen taslak, ilk olarak hakem incelemesinden geçmekte ve daha sonra taslağın kabul ve reddine yayın kurulu karar vermektedir. Yayınların uyması gereken şekil ve usuller ve bunun yanında yayınlara ilişkin hukuki koşul ve şartlar bir kurallar bütünü içinde belirlenmektedir.

2023 - Volume: 5 Issue: 1

Research Article

1. Analytische Konfliktlösung bei Infrastrukturprojekten

Research Article

3. Almanya’da Yardımlı İntihar

Research Article

7. Die gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarungen

Research Article

10. İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu (TCK m. 250/1)

Research Article

11. „Die Menschenwürde ist unantastbar“ – auch im Gefängnis

Translation

12. İklim Aktivistleri – “Son Jenerasyon”

Info

Creative Commons License
Turkish-German University Journal of Law Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.